Навигација

Додељени сертификати Институту за трансфузију крви Србије

Актуелности

У свечаној сали Института за трансфузију крви Србије у среду 23. јуна, уручени су сертификати ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 Институту, као и сертификат о акредитацији у складу са стандардом SRPS ISO/IEC 17025 Одељењу за претрансфузиона испитивања и дистрибуцију крви и производа од крви.

Министар здравља у Влади Републике Србије Томица Милосављевић изјавио је на додели сертификата Институту за трансфузију крви Србије да је улагање у здравље истовремено улагање у одрживи развој земље.

Милосављевић је указао на то да грађани треба да имају поверење у Институт за трансфузију крви Србије с обзиром на то да ова здравствена установа у сваком тренутку може да обезбеди потребне количине крви за разне медицинске интервенције.

Директор Акредитационог тела Србије приликом уручења сертификата о акредитацији изразио је своје задовољство што данас у Србији оваквих позитивних примера има све више и додао да је у интересу грађана и пацијената да сто више здравствених лабораторија буде акредитовано односно сертификовано и да на тај начин докажу своју компетентност, пруже пацијентима безбедне и квалитетне услуге уз изражену жељу за побољшањем и унапређењем свих својих активности. Др Крњаић је честитајући запосленима на постигнутим међународним нормама у свом раду и пожелео да тај ниво оствареног квалитета са лакоћом одрже и у будућности.

Директор Института за трансфузију крви Србије др Снежана Драшковић указала је на то да добијени сертификати потврђују посвећеност сталном унапређењу квалитета производа и услуга, заштити животне средине и здравља, као и безбедности на раду. Драшковић је нагласила да је та установа на добром путу да буде лидер у области трансфузије не само у Србији већ и у региону.

Она је додала да приликом обављања редовних активности, запослени у овом институту воде рачуна и о рационалном коришћењу природних ресурса, утицају својих активности на животну средину, безбедности и здрављу на раду. Према њеним речима, Институт је прва здравствена установа која је 2003. године почела да медицински отпад одлаже под контролисаним условима и прва која је израдила Акт о процени ризика 2008. године, у складу са којим је спровела одговарајуће мере заштите запослених и осталих посетилаца Института.

Др Драшковић је подсетила на то да се Институт бави прикупљањем крви, компонената крви и њеним тестирањем, производњом и дистрибуцијом продуката од крви, пружањем лабораторијских и терапијских здравствених услуга, развојем производа и услуга, образовањем и стручним усавршавањем високог и средњег кадра за област трансфузиологије и издавачком делатношћу.

Након доделе сертификата уручене су захвалнице новинарима који су протеклих година пратили рад тог института и допринели правовременом информисању јавности о значају добровољног давалаштва крви.


проф.др Томица Милосављевић

др Дејан Крњаић

Др Снежана Драшковић и др Дејан Крњаић