Навигација

Предоцењивачка посета тима ЕА

Актуелности

У периоду од 2. до 5. марта ове године обављено је пред-оцењивање („pre-evaluation“) Акредитационог тела Србије.

У складу са процедуром Е-2/02 EA policy and Procedures for the Multilateral Agreement и поднетим захтевом АТС-а од 12. фебруара 2009. године за потписивање мултилатералних споразума са ЕА (Европска организација за акредитацију) у области лабораторија за испитивање и еталонирање, као и  контролних организација, именовани тим за оцењивање обавио је пред-оцењивање рада Акредитационог тела Србије и успостављњног система акредитације.


Görkan Birbil, Andrea Valbuena, Јован Симић, Биљана Томић, мр Наталија Јовичић Зарић и др Дејан Крњаић

Görkan Birbil и Andrea Valbuena