Навигација

Нове акредитације у месецу мају 2010. године

Актуелности

Акредитационо тело Србије донело је 5. маја 2010. године одлуке о додели акредитације за једну лабораторију за испитивање, две лабораторије за еталонирање, једну медицинску лабораторију, једну контролну организацију односно једно сертификационо тело за сертификацију система менаџмента као и низ одлука о одржавању акредитације, обнови каредитације, проширењу обима акредитације, смањењу обима акредитације, као и једну одлуку о укидању акредитације на сопствени захтев.

Додељена је акредитација лабораторији за испитивање:

ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Крагујевац, Сектор за санитарну контролу воде;

лабораторијама за еталонирање:

ПРОМЕДИА ДОО КИКИНДА, Огранак пословни центар-лабораторија за еталонирање МЕТРОЦЕРТ и

ЕЛАБ, Лабораторија за еталонирање, Београд;

медицинској лабораторији:

Завод за лабораторијску дијагностику „BIOMEDICA“, Београд;
 
контролној организацији:

ЈКП „Водовод и канализација“, Крагујевац;
 
као и сертификационом телу за сертификацију система менаџмента:

Привредно друштво за сертификацију и надзор менаџмент система GLOBALSERT d.o.o., Београд.

Донета је одлука о укидању акредитације на сопствени захтев контролној организацији

ДЕЛТА ИНЖЕЊЕРИНГ Д.О.О., Београд.

Све детаљне информације о акредитованим организацијама можете погледати у Регистру акредитованих организација.