Navigacija

Nove akreditacije u mesecu maju 2010. godine

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije donelo je 5. maja 2010. godine odluke o dodeli akreditacije za jednu laboratoriju za ispitivanje, dve laboratorije za etaloniranje, jednu medicinsku laboratoriju, jednu kontrolnu organizaciju odnosno jedno sertifikaciono telo za sertifikaciju sistema menadžmenta kao i niz odluka o održavanju akreditacije, obnovi kareditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije, kao i jednu odluku o ukidanju akreditacije na sopstveni zahtev.

Dodeljena je akreditacija laboratoriji za ispitivanje:

JKP VODOVOD I KANALIZACIJA Kragujevac, Sektor za sanitarnu kontrolu vode;

laboratorijama za etaloniranje:

PROMEDIA DOO KIKINDA, Ogranak poslovni centar-laboratorija za etaloniranje METROCERT i

ELAB, Laboratorija za etaloniranje, Beograd;

medicinskoj laboratoriji:

Zavod za laboratorijsku dijagnostiku „BIOMEDICA“, Beograd;
 
kontrolnoj organizaciji:

JKP „Vodovod i kanalizacija“, Kragujevac;
 
kao i sertifikacionom telu za sertifikaciju sistema menadžmenta:

Privredno društvo za sertifikaciju i nadzor menadžment sistema GLOBALSERT d.o.o., Beograd.

Doneta je odluka o ukidanju akreditacije na sopstveni zahtev kontrolnoj organizaciji

DELTA INŽENJERING D.O.O., Beograd.

Sve detaljne informacije o akreditovanim organizacijama možete pogledati u Registru akreditovanih organizacija.