Навигација

Нове акредитације у месецу децембру 2010. године

Актуелности
Акредитационо тело Србије донело је 20. децембра 2010. године одлуке о додели акредитације за три лабораторијe за испитивање, једну лабораторију за еталонирање, једну контролну организацију односно једно сертификационо тело за сертификацију система менаџмента као и .... 

низ одлука о одржавању акредитације, обнови акредитације, проширењу обима акредитације, смањењу обима акредитације, једну одлуку о суспензији акредитације на сопствени захтев као и три одлуке о укидању акредитације.  

Додељена је акредитација лабораторијама за испитивање:

Rolling World d.o.o., Лабораторија за вибро-дијагностику, Београд;

ЈУГОИНСПЕКТ БЕОГРАД АД, Сектор ТЕХНОКОНТРОЛА, Лабораторија за техничка испитивања и безбедност, Београд;

Акционарско друштво за одржавање димоводних и ложишних уређаја ДИМНИЧАР, Београд,

ЈКП "Градска топлана" Зрењанин, Сектор за дистрибуцију гаса и управљање системом, Техничка контрола-Лабораторија, Зрењанин;

лабораторији за еталонирање:

BSS-LAB DOO METROLOŠKA LABORATORIJA, Крагујевац;

контролној организацији:

СЗР Тахофилм, Петровац,
 
као и сертификационом телу за сертификацију система менаџмента:

WORLD REGISTRAR GROUP EUROPE DOO.

Донета је одлука о суспензији акредитације на сопствени захтев: контролној организацији ЕНЕРГОТОК ДОО, Београд и лабораторији за испитивање Машински факултет у Београду, Центар за моторна возила, лабораторија ФРИМЕКС.

односно одлуке о укидању акредитације контролним организацијама:

Тахо-Иванић, ДОО, Лешница,

АУТО ЦЕНТАР МАРКОП ДОО, Пожаревац,

односно лабораторији за испитивање:

ХИП Петроремонт АД, Панчево.