Navigacija

Nove akreditacije u mesecu decembru 2010. godine

Aktuelnosti
Akreditaciono telo Srbije donelo je 20. decembra 2010. godine odluke o dodeli akreditacije za tri laboratorije za ispitivanje, jednu laboratoriju za etaloniranje, jednu kontrolnu organizaciju odnosno jedno sertifikaciono telo za sertifikaciju sistema menadžmenta kao i .... 

niz odluka o održavanju akreditacije, obnovi akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije, jednu odluku o suspenziji akreditacije na sopstveni zahtev kao i tri odluke o ukidanju akreditacije.  

Dodeljena je akreditacija laboratorijama za ispitivanje:

Rolling World d.o.o., Laboratorija za vibro-dijagnostiku, Beograd;

JUGOINSPEKT BEOGRAD AD, Sektor TEHNOKONTROLA, Laboratorija za tehnička ispitivanja i bezbednost, Beograd;

Akcionarsko društvo za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja DIMNIČAR, Beograd,

JKP "Gradska toplana" Zrenjanin, Sektor za distribuciju gasa i upravljanje sistemom, Tehnička kontrola-Laboratorija, Zrenjanin;

laboratoriji za etaloniranje:

BSS-LAB DOO METROLOŠKA LABORATORIJA, Kragujevac;

kontrolnoj organizaciji:

SZR Tahofilm, Petrovac,
 
kao i sertifikacionom telu za sertifikaciju sistema menadžmenta:

WORLD REGISTRAR GROUP EUROPE DOO.

Doneta je odluka o suspenziji akreditacije na sopstveni zahtev: kontrolnoj organizaciji ENERGOTOK DOO, Beograd i laboratoriji za ispitivanje Mašinski fakultet u Beogradu, Centar za motorna vozila, laboratorija FRIMEKS.

odnosno odluke o ukidanju akreditacije kontrolnim organizacijama:

Taho-Ivanić, DOO, Lešnica,

AUTO CENTAR MARKOP DOO, Požarevac,

odnosno laboratoriji za ispitivanje:

HIP Petroremont AD, Pančevo.