Навигација

Обележен Дан акредитације у Републици Србији

Актуелности

Акредитационо тело Србије прославило је и ове године радно Дан акредитације - 28. јун, 26. седницом Управног одбора, као и заједничком седницом Управног одбора и Савета за акредитацију.

Обележавајући Дан акредитације, 28. јуна 2010. године, одржана је 26. седница Управног одбора на којој је, између осталог, донета нова Одлука о начину образовања и саставу комисија за акредитацију, начину рада и поступку одлучивања о акредитацији.

Након седнице Управног одбора одржана је заједничка седница Управног одбора и Савета за акредитацију на којој је, између осталог, било речи о предлогу Закона о акредитацији који је усвојен на седници Владе Републике Србије од 10. јуна 2010. године, имајући у виду да ће овај закон представљати усклађивање са правним системом Републике Србије и унапређење улоге акредитације у осавремењавању техничког законодавства Републике Србије, усаглашавање са правилима Споразума о техничким препрекама у трговини (ТВТ) и створиће услове како би се постепено постигла усклађеност са одговарајућом регулативом ЕУ у области акредитације, у складу са одредбама Споразума о стабилизацији и придруживању.

На заједничкој седници је разматрано и питање критеријума за избор чланова будућих секторских комитета у АТС-у.

Ове године обележавамо 12 година рада Акредитационог тела Србије (основаног 1998. године као Југословенско акредитационо тело - ЈУАТ), као и 10 година од доделе првог сертификата о акредитацији (28. јун 2000. године), који је Статутом Акредитационог тела Србије установљен као Дан акредитације у Републици Србији. Том приликом је директор Акредитационог тела Србије др Дејан Крњаић уручио плакете-захвалнице колегама у Акредитационом телу Србије за 10-годишњи допринос и постигнуте резултате у раду националног акредитационог тела: Брауновић Јелици, Зорић Сузани, Николичић Радивоју, Савковић Јелени, Јарић Љиљани, Маркићевић Љиљани, Мијовић Лидији, мр Јовичић Зарић Наталији, Сантовац Душанки и Живанић Љубици.

Такође, 9. јуна 2010. године обележава се Међународни дан акредитације на глобалном нивоу, као датум који су заједнички установили International Accreditation Forum - IA) и International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC како би јавност била боље информисана о значају акредитације. Ове године се навршава десет година од установљавања првог IAF-овог споразума о међусобном признавању и дванаест година од ILAC-овог мултилатералног споразума о признавању.
 


Заједничка седница Управног одбора и Савета за акредитацију

Колектив АТС-а

Љиљана Јарић, Лидија Мијовић, др Дејан Крњаић и Љубица Живанић