Navigacija

Obeležen Dan akreditacije u Republici Srbiji

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije proslavilo je i ove godine radno Dan akreditacije - 28. jun, 26. sednicom Upravnog odbora, kao i zajedničkom sednicom Upravnog odbora i Saveta za akreditaciju.

Obeležavajući Dan akreditacije, 28. juna 2010. godine, održana je 26. sednica Upravnog odbora na kojoj je, između ostalog, doneta nova Odluka o načinu obrazovanja i sastavu komisija za akreditaciju, načinu rada i postupku odlučivanja o akreditaciji.

Nakon sednice Upravnog odbora održana je zajednička sednica Upravnog odbora i Saveta za akreditaciju na kojoj je, između ostalog, bilo reči o predlogu Zakona o akreditaciji koji je usvojen na sednici Vlade Republike Srbije od 10. juna 2010. godine, imajući u vidu da će ovaj zakon predstavljati usklađivanje sa pravnim sistemom Republike Srbije i unapređenje uloge akreditacije u osavremenjavanju tehničkog zakonodavstva Republike Srbije, usaglašavanje sa pravilima Sporazuma o tehničkim preprekama u trgovini (TVT) i stvoriće uslove kako bi se postepeno postigla usklađenost sa odgovarajućom regulativom EU u oblasti akreditacije, u skladu sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Na zajedničkoj sednici je razmatrano i pitanje kriterijuma za izbor članova budućih sektorskih komiteta u ATS-u.

Ove godine obeležavamo 12 godina rada Akreditacionog tela Srbije (osnovanog 1998. godine kao Jugoslovensko akreditaciono telo - JUAT), kao i 10 godina od dodele prvog sertifikata o akreditaciji (28. jun 2000. godine), koji je Statutom Akreditacionog tela Srbije ustanovljen kao Dan akreditacije u Republici Srbiji. Tom prilikom je direktor Akreditacionog tela Srbije dr Dejan Krnjaić uručio plakete-zahvalnice kolegama u Akreditacionom telu Srbije za 10-godišnji doprinos i postignute rezultate u radu nacionalnog akreditacionog tela: Braunović Jelici, Zorić Suzani, Nikoličić Radivoju, Savković Jeleni, Jarić Ljiljani, Markićević Ljiljani, Mijović Lidiji, mr Jovičić Zarić Nataliji, Santovac Dušanki i Živanić Ljubici.

Takođe, 9. juna 2010. godine obeležava se Međunarodni dan akreditacije na globalnom nivou, kao datum koji su zajednički ustanovili International Accreditation Forum - IA) i International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC kako bi javnost bila bolje informisana o značaju akreditacije. Ove godine se navršava deset godina od ustanovljavanja prvog IAF-ovog sporazuma o međusobnom priznavanju i dvanaest godina od ILAC-ovog multilateralnog sporazuma o priznavanju.
 


Zajednička sednica Upravnog odbora i Saveta za akreditaciju

Kolektiv ATS-a

Ljiljana Jarić, Lidija Mijović, dr Dejan Krnjaić i Ljubica Živanić