Навигација

Нове акредитације у месецу фебруару 2010. године

Актуелности

Акредитационо тело Србије донело је 8. фебруара 2010. године одлуке о додели акредитације за једну лабораторију за испитивање и низ одлука о одржавању акредитације, проширењу односно смањењу обима акредитације, као и две одлуке о укидању акредитације и две одлуке о суспензији акредитације. 

Додељена је акредитација лабораторији за испитивање:

Физички факултет Универзитета у Београду, Лабораторија за физику и технологију плазме, Београд.

Донете су одлуке о укидању акредитације лабораторији за испитивање

ИНТЕР-МОСТ А.Д., централна лабораторија за испитивање,

односно контролној организацији

ПТ Центар ДОО Беоконтрол, Земун.

Такође су донете две одлуке о суспензији акредитације и то лабораторији за испитивање

Зорка-Центар за истраживања ДОО Шабац у реструктуирању, Завод за аналитичку хемију, Шабац

и лабораторији за еталонирање

НИС АД Нови Сад, Рафинерија нафте Нови Сад, Дирекција за одржавање, Лабораторија за еталонирање.

Све детаљне информације о акредитованим организацијама можете погледати у Регистру акредитованих организација.