Navigacija

Nove akreditacije u mesecu februaru 2010. godine

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije donelo je 8. februara 2010. godine odluke o dodeli akreditacije za jednu laboratoriju za ispitivanje i niz odluka o održavanju akreditacije, proširenju odnosno smanjenju obima akreditacije, kao i dve odluke o ukidanju akreditacije i dve odluke o suspenziji akreditacije. 

Dodeljena je akreditacija laboratoriji za ispitivanje:

Fizički fakultet Univerziteta u Beogradu, Laboratorija za fiziku i tehnologiju plazme, Beograd.

Donete su odluke o ukidanju akreditacije laboratoriji za ispitivanje

INTER-MOST A.D., centralna laboratorija za ispitivanje,

odnosno kontrolnoj organizaciji

PT Centar DOO Beokontrol, Zemun.

Takođe su donete dve odluke o suspenziji akreditacije i to laboratoriji za ispitivanje

Zorka-Centar za istraživanja DOO Šabac u restruktuiranju, Zavod za analitičku hemiju, Šabac

i laboratoriji za etaloniranje

NIS AD Novi Sad, Rafinerija nafte Novi Sad, Direkcija za održavanje, Laboratorija za etaloniranje.

Sve detaljne informacije o akreditovanim organizacijama možete pogledati u Registru akreditovanih organizacija.