Навигација

Нове акредитације у месецу фебруару 2011. године

Актуелности

Акредитационо тело Србије донело је током месеца фебруара 2011. године одлуке о додели акредитације за три лабораторијe за испитивање, једну лабораторију за еталонирање, једну контролну организацију као и низ одлука о одржавању, обнови, проширењу обима, односно ...

смањењу обима акредитације, једну одлуку о преносу акредитације на правног следбеника, као и две одлуке о суспензији акредитације на сопствени захтев.  

Додељена је акредитација лабораторијама за испитивање:

-Универзитет у Крагујевцу, Машински факултет Краљево, Центар за топлотну технику и заштиту животне средине, Краљево;

-АД Завод за геотехнику, Лабораторија за геомеханичка испитивања, Суботица;

-W- line d.o.o., Лабораторија W-line, Београд;

лабораторији за еталонирање:

-Друштво са ограниченом одговорношћу ТЕРМОЕНЕРГЕТИК ПЛУС, Лабораторија, Београд;

контролној организацији:

-VAGA LEGAL d.o.o., Београд.

Донете су одлуке о суспензији акредитације на сопствени захтев лабораторијама за испитивање:

-SU Lab Quality D.O.O, Суботица

-ХЕМОВЕТ ДОО, Нови Сад, Хемовет-Лабораторија, Бачки Петровац.