Навигација

IPA 2008 Proficiency testing - Пројекат испитивања оспособљености (ПТ шеме)

Актуелности

У оквиру Пројекта IPA 2008 Proficiency testing, у Љубљани је од 15. до 19. фебруара 2010. године, реализован уводни тренинг за лабораторије и национална акредитациона тела. Учесници тренинга су одабране лабораторије и национална акредитациона тела из региона Балкана и Турске. Носилац пројекта је Лабораторија за метрологију и квалитет, Електротехничког факултета, Универзитета у Љубљани где су и одржана уводна предавања према програму.

У оквиру пројекта реализоваће се седам ПТ шема и то за следеће области: област еталонирања (температура) и области испитивања (бука у животној средини, испитивање параметара отпадне воде, квалитет ваздуха, испитивање пастеризованог млека, испитивање цемента и асфалта). Из сваке области одабране су пилот лабораторије које ће, у сарадњи са експертима из лабораторија у Љубљани, бити носиоци и организатори ПТ шема, а остале одабране лабораторије ће бити учеснице, свака у својој области.

Национална акредитациона тела из региона су узела учешће у овом пројекту због великог значаја и улоге пројекта испитивања оспособљености (ПТ шеме). Захтеви које национална акредитациона тела постављају пред своје акредитоване организације су и обавезна учешћа у одговарајућим шемама испитивања оспособљености и међулабораторијским поређењима, а сами резултати испитивања оспособљености су значајан показатељ поверења у квалитет резултата испитивања/еталонирања које обављају акредитоване организације.

Лабораторија која је из Србије одабрана као пилот лабораторија и носилац ПТ шеме у области физичко-хемијских параметара испитивања цемента је Лабораторија за испитивање материјала Института ИМС, Београд. Лабораторије учеснице у осталим областима које су испред Србије одабране да учествују у ПТ шемама су: Дирекција за мере и драгоцене метале, Београд (област еталонирања - температура); АД Заштита на раду и заштита животне средине, Лабораторија за буку, вибрације и судове под притиском (област испитивања - бука у животној средини); Институт за јавно здравље Србије „др Милан Јовановић Батут“, Београд (област испитивања – отпадна вода); Републички хидрометеоролошки завод Србије, Београд (област испитивања – квалитет ваздуха); Југоинспект-Београд АД, Завод Точидер, Лабораторија за испитивање квалитета и здравствене исправности производа, Београд (област испитивања – пастеризовано млеко); Грађевински факултет, Лабораторија за коловозне конструкције, Београд (област испитивања – асфалт).

С обзиром да су ресурси пројекта ограничени, у овом тренутку није могуће проширити учешће на већи број лабораторија које су биле веома заинтересоване за учествовање у овим ПТ шемама. Број лабораторија учесница је ограничен на одабраних 34 из свих наведених области и из целог региона (укључујући и Турску).
Представници Акредитационог тела Србије, Љиљана Маркићевић, шеф Одсека за лабораторије и Азра Реџеповић, менаџер предмета акредитације присуствовале су уводном тренингу.