Навигација

Вести

Правила акредитације - четврто издање

Промена документације

Руководство Акредитационог тела Србије (АТС) усвојило је 15. септембра 2009. године нови документ Правила акредитације (четврто издање) који је употпуности усклађен са новим Статутом АТС-а. Правила акредитације пружају уопштене информације о акредитац...

24. седница Генералне скупштине ЕА

Међународне активности

У периоду од 24. до 26. новембра 2009. године у Брижу, Белгији одржана је 24. седница Генералне скупштине Европске организације за акредитацију. Током заседања донета је 31 резолуција од којих су најзначајније оне које се односе на измену оснивачког ...

Процена мерне несигурности АТС-ПА06

Промена документације

Документ Процена мерне несигурности АТС-ПА06 ступио је на снагу 1. децембра 2009. године. Њиме се прописује се политика Акредитационог тела Србије (АТС) за одређивање мерне несигурности у поступцима испитивања и еталонирања. Намењен је оцењивачима и те...

Упитник за оцену задовољења корисника услуга АТС-а

Обавештења

Акредитационо тело Србије (АТС) спроводи једном годишње испитивање степена задовољења корисника својих услуга у складу са процедуром АТС-ПР09 Идентификација потреба и оцена задовољења корисника услуга АТС-а и побољшање система менаџмента у циљу обостра...

Нове акредитације у месецу новембру 2009. године

Актуелности

Акредитационо тело Србије донело је 19. новембра 2009. године одлуку о додели акредитације за једну лабораторију за испитивање. Донето је низ одлука о одржавању акредитације, проширењу обима акредитације, смањењу обима акредитације, као и једна одлука ...

Састанци техничких комитета и Савета за акредитацију

Актуелности

Јуче су у просторијама Акредитационог тела Србије (АТС) одржани први састанци техничких комитета за лабораторије, за контролне организације и за сертификациона тела на којима су изабрани преседавајући комитета и њихови заменици. Током састанака техни...

Уручени сертификати полазницима обуке за техничке оцењиваче

Семинари

Директор Акредитационог тела Србије др Дејан Крњаић уручио је данас полазницима обуке, након успешно положеног завршног теста провере знања, сертификате о завршеној обуци за техничког оцењивачa за ... лабораторије за испитивање (SRPS ISO/IEC 17025) и ...

Завршна расправа – транспоновање европских техничких прописа

Закони и прописи

Министарство економије и регионалног развоја (МЕРР) – Сектор за инфраструктуру квалитета и техничке прописе, ЕУ твининг пројект „Јачање капацитета МЕРР у области трговинске политике“ и Привредна комора Србије организовали су јуче завршну расправу на те...

Светски дан квалитета и Европска недеља квалитета 2009. године

Актуелности

Под покровитељством Министарства за економију и регионални развој Републике Србије, Фонд за културу квалитета и изврсност – ФQЦЕ и Пословна политика АД (часопис «Квалитет»), организовали су и ове године - 18. пут по реду, манифестацију посвећену Светск...

Започет рад на изради новог Закона о акредитацији

Сарадња

Јуче је у просторијама Акредитационог тела Србије одржан први састанак радне групе за израду новог Закона о акредитацији. Састанку су присуствовали: Јелена Поповић, помоћник министра за инфраструктуру квалитета у Министарству економије и регионалног р...

Шеснаеста седница Комитета за комуникације и публикације ЕА

Међународне активности

Шеснаеста седница Комитета за комуникације и публикације (CPC) Европске кооперативе за акредитацију (ЕА) одржана је од 30. септембра до 1. октобра на Бледу, Словенија у организацији Словенске акредитације (SA). Током састанка одржане су 4 радне групе ...

Обука за техничке оцењиваче

Семинари

У просторијама АТС-а од 09. до 13. новембра одржава се обука за техничке оцењиваче за лабораторије за испитивање и контролне организације, а у складу са процедуром АТС-а "Обука за оцењиваче, информативни семинар за техничке експерте АТС-а и обука запос...

Нове акредитације у месецу октобру 2009. године

Актуелности

Акредитационо тело Србије донело је 23. октобра, одлуке о додели акредитације за пет лабораторија за испитивање и једној организацији за сертификацију система менаџмента.  Донето је низ одлука о одржавању, проширењу и смањењу обима, обнављању, суспензи...

ILAC/IAF 2009 Ванкувер

Међународне активности

У периоду од 10.-20. октобра 2009. године у Ванкуверу, Канада, је одржан годишњи скуп Међународног форума за акредитацију (IAF) и Међународне кооперације за акредитацију лабораторија (ILAC). На овом  најзначајнијем скупу за акредитацију на међународно...

Сарадња са TAIEX-ом

Сарадња

Јуче је у просторијама Министарства економије и регионалног развоја одржан састанак поводом експертске мисије у организацији TAIEX-а на тему хоризонталног законодавства које регулише област унутрашњег тржишта, инфраструктуре квалитета и акредитације. Г...

Решавање приговора и жалби

Промена документације

Измена 3/0 документа Решавање приговора и жалби ступила је на снагу 5. октобра 2009. године. Овим документом се прописује поступак који спроводи Акредитационо тело Србије приликом решавања приговора и жалби који су му упућени, а односе се на његов рад ...

Промена организационе-кадровске структуре у АТС-у

Обавештења

Досадашњи заменик директора АТС-а мр Вида Живковић постављена је за директора Дирекције за мере и драгоцене метале решењем Владе Републике Србије од 17. септембра 2009. године, а за новог заменика директора АТС-а распоређена је мр Наталија Јовичић Зари...

Нове акредитације у месецу септембру 2009. године

Актуелности

Акредитационо тело Србије донело је 17. септембра 2009. године одлуке о додели акредитације за једну лабораторију за еталонирање, две лабораторије за испитивање и две контролне организације.  Донето је низ одлука о одржавању, проширењу обима, редукцији...

18. састанак комитета ЕА IС и ЕА СС

Међународне активности

У Таормини (Сицилија) су у периоду од 7. до 9. септембра 2009. године одржани 18. састанак комитета за контролна тела (ЕА IС) и комитета за сертификацију (ЕА СС) Европске кооперативе за акредитацију, у организацији акредитационог тела Италије (ACCREDIA...

Измена документа који садржи захтеве које треба да испуни подносилац пријаве

Промена документације

Нови измењени документ Листа докумената који садрже захтеве које треба да испуни подносилац пријаве за акредитацију и акредитована организација ступио је на снагу 20. августа. Промене се односе на тачку 2. Медицинске лабораторије, где су додата 2 нова...

Нове акредитације у месецу августу 2009. године

Актуелности

Акредитационо тело Србије донело је, 14. августа 2009. године, одлуке о додели акредитације за две лабораторије за еталонирање и једну организацију за сертификацију производа.  Донето је низ одлука о одржавању акредитације, проширењу обима акредитације...

Нове акредитације у месецу јулу 2009. године

Актуелности

Акредитационо тело Србије донело је, 9. јула, одлуке о додели акредитације за пет лабораторија за испитивање, две лабораторије за еталонирање и две контролне организације.  Донето је и низ одлука о одржавању акредитације, проширењу обима акредитације, ...

Прослава Дана акредитације

Актуелности

У петак 03. јула одржана је заједничка седница Управног одбора, Савета за акредитацију и техничких комитета Акредитационог тела Србије (АТС) поводом обележавања 9. јуна – Међународног дана акредитације и 28. јуна – Дана акредитације у Републици Србији....

Смернице за исказивање обима акред. сертиф. тела за сертиф. система менаџмента

Промена документације

Упутство  АТС-УП12: Смернице за исказивање обима акредитације сертификационих тела за сертификацију система менаџмента ступило је на снагу 29. јуна. Овим документом дају се препорукe за исказивање обима акредитације сертификационих тела за сертификациј...

Донета прва одлука о акредитацији медицинских лабораторија

Актуелности

Акредитационо тело Србије донело је 26. јуна прву одлуку о додели акредитације за медицинске лабораторије Клиничком центру Србије, Институту за медицинску биохемију, Београд према шеми за акредитацију медицинских лабораторија у складу са SRPS ISO 15189...