Navigacija

Arhiva vesti

VMA akreditovala pet laboratorija

Aktuelnosti

31. marta 2009. godine Akreditaciono telo Srbije donelo je odluke o dodeli akreditacije za pet laboratorija za ispitivanje Vojnomedicinske akademije, kao i za TPA za obezbeđenje kvaliteta i inovacija d.o.o. Beograd, i to: 1. Vojnomedicinska aka...

Nove akreditacije u martu 2009. godine

Aktuelnosti

Početkom marta 2009. godine Akreditaciono telo Srbije donelo je odluke o dodeli akreditacije za pet laboratorija za ispitivanje i jednu kontrolnu organizaciju. Doneto je niz odluka o održavanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, kao i odluke o o...

Predavanje studentima FON-a

Aktuelnosti

Juče je u prostorijama Akreditacionog tela Srbije (ATS) održano predavanje za studente Fakulteta organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu, radi njihovog upoznavanja sa radom ATS-a, u okviru trodnevnog seminara za studente posvećenog upravljanju kvalite...

Zajedničko saopštenje IAF-ILAC-ISO

Obaveštenja

Zajednička radna grupa ISO-ILAC-IAF Joint Working Group (JWG) ILAC izdala je 15. januara ove godine zajedničko saopštenje IAF-ILAC-ISO o zahtevima sistema menadžmenta u skladu sa standardom ISO/IEC 17025:2005 - Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija...

Postupak prelaska na SRPS ISO 15189:2008

Obaveštenja

Akreditaciono telo Srbije će započeti ocenjivanje medicinskih laboratorija prema SRPS ISO 15189:2008 počev od 15.03.2009.godine, tako da se laboratorije mogu opredeliti po kom standardu će biti ocenjene ( SRPS ISO 15189:2008 ili SRPS ISO/IEC 17025:2006). ...

Seminar za vodeće ocenjivače u organizaciji BATA

Seminari

U saradnji Norveške akreditacije (NA) i Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine (BATA) u periodu od 09. do14.februara 2009. godine, u hotelu Reumal u Fojnici, Bosna i Hercegovina, održan je seminar pod nazivom Lead Assessor Training Course ISO/IEC...

Promena iznosa administrativne takse

Obaveštenja

Na osnovu tarifnog broja 102. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, za prijavu za akreditaciju za početno ocenjivanje, za prijavu za proširenje obima akreditacije i za prijavu za obnavljanje akreditacije uplaćuje se nov...

ATS postalo pridruženi član ILAC

Međunarodne aktivnosti

Akreditaciono telo Srbije (ATS) od juče 17. februara, postalo je pridruženi član Međunarodne kooperacije za akreditaciju laboratorija - ILAC (Membership/Members by Category/Associates). Pogledajte ukratko istorijat nastanka Međunarodne kooper...

Usvojena Pravila prekogranične akreditacije

Promena dokumentacije

Upravni odbor ATS je na 17. sednici, koja je održana 12.02.2009. godine, doneo je Pravila prekogranične akreditacije Akreditacionog tela Srbije. Ova Pravila definišu politiku koju Akreditaciono telo Srbije (ATS) primenjuje u postupku akreditacije organi...

Nove akreditacije u februaru 2009. godine

Aktuelnosti

Početkom februara donete su odluke o dodeli akreditacije za osam laboratorija za ispitivanje, jednu laboratoriju za etaloniranje i jednu kontrolnu organizaciju. Doneto je niz odluka o održavanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, kao i odluke o o...

Akreditacija medicinskih laboratorija

Aktuelnosti

U okviru sastanka Sekcije mikrobiologa Srpskog lekarskog društva dr Dejan Krnjaić, direktor ATS-a održao je predavanje na temu: Akreditacija medicinskih laboratorija u utorak 27. januara. Predavanje dr Dejana Krnjaića - Akreditacija medicinskih laboratori...

Seminar "Sa akreditacijom u Evropu"

Seminar u Sava centru

Pomoćnik ministra za sektor za konkurentnost i infrastrukturu kvaliteta u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja Jelena Popović otvorila je seminar "Sa akreditacijom u Evropu" za akreditovane organizacije, ocenjivače i tehničke eksperte, koji se u...

Imenovan Savet za akreditaciju

Aktuelnosti

25. decembra 2008. godine u prostorijama Akreditacionog tela Srbije održana je 16. sednica Upravnog odbora Akreditacionog tela Srbije. Shodno Odluci o osnivanju Akreditacionog tela Srbije Upravni odbor je imenovao Savet za akreditaciju. Za predsednika S...

Dodeljene 10 novih akreditacija u decembru

Aktuelnosti

U toku decembra meseca Akreditaciono telo Srbije donelo je odluke o dodeli akreditacije za  šest laboratorija za ispitivanje, tri laboratorije za etaloniranje i jednu kontrolnu organizaciju.  Doneto je niz odluka o održavanju akreditacije, proširenju obima...

Tehnički seminar Ministarstva poljoprivrede i FAO

Seminari

Tehnički seminar “Quality food products linked to geographical origin and traditions in south and eastern Europe“, u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i FAO, kao i asocijacije za razvoj poljoprivrede i rur...

22. Generalna skupština EA

Međunarodne aktivnosti

Generalna skupština Evropske kooperative za akreditaciju (EA), 22. po redu, održana je u Estorilu, u Portugalu, 18. i 19. novembra 2008. godine. Dnevni red je većim delom bio usmeren na novousvojene zakone Evropske unije o slobodnom protokolu roba i p...

IfEP PT šeme u oblastima ispitivanja materijala

Obaveštenja

IfEP (Institut za ispitivanje materijala, Nemačka) akreditovan od strane DAR-a je organizator PT u oblastima ispitivanja materijala (tvrdoća, zatezne karakteristike i sl.) koje su date u pratećim dokumentima. Ove PT šeme su izabrane od strane radne grup...

Uručene nagrade Oskar kvaliteta 2008

Aktuelnosti

Nagradu Oskar kvaliteta 2008, po 14. put na Svetski dan kvaliteta dodeljuje Centar za kvalitet Privredne komore Srbije i Fond za kulturu kvaliteta i izvrsnost (FQCE), najboljim kompanijama u kategoriji velikih i malih preduzeća. Žiri, načijem čelu je p...