Навигација

Недеља квалитета 2012

Актуелности

Традиционална, 21. по реду манифестација „Недеља квалитета 2012“ која окупља експерте из науке и привреде и еминентне стручњаке из области квалитета, одржана је у Привредној комори Србије од 29. фебруара до 2. марта, у организацији Фондације за културу квалитета и изврсност – FCQE и часописа „Квалитет&изврсност“ ...

у сарадњи са Привредном комором Србије. Покровитељ манифестације је Министарство економије и регионалног развоја - МЕРР, као ресорно мининстарство за развој инфраструктуре квалитета.

Манифестација „Недеља квалитета 2012“ има за циљ да окупи на једном месту релевантне институције и ауторе из земље и окружења, који ће поред осталог, разговарати и о томе како обезбедити одржив развој у условима глобалне економске кризе, применом стандарда квалитета у пракси. Кроз разноврсне теме учесницима скупа су презентовани најновији трендови и тенденције у праћењу и развоју управљачких стандарда у свету, менаџмент алатима и техникама за њихову примену. Представљена су и корисна саопштења из праксе успешних фирми и компанија, која могу бити драгоцена искуства у будућој примени код свих потенцијалних учесника овог скупа.

Скуп је отворила мр Јелена Поповић, која је исказала задовољство што је МЕРР као и досада покровитељ ове значајне манифестације и изразила очекивање да ће овај форум бити квалитетан и да ће допринети размени искустава, а да ћемо као последицу овог окупљања имати нове добитнике награде „Оскар квалитета“, који се додељују крајем године. МЕРР пружа снажну подршку оваквим манифестацијама, баш и разлога што и сам покушава да унапреди безбедност и квалитет производа установљавањем новог правног оквира, истакла је Поповићева.

Усвојена су 4 круцијална закона из области инфраструктуре квалитета и око 90% подзаконских аката којима треба се се обезбеди спровођење поменутих закона. У току је израда подзаконских аката за спровођење Закона о метрологији и Закона о контроли предмета од драгоцених метала. Преузето је укупно 5 директива новог приступа  из надлежности МЕРР-а, а у плану је да се преузму још 2 директиве за опрему и системе који се користе у потенцијално експлозивној атмосфери (ATEX директива)  и за буку коју емитују  машина које се користе на отвореном (директива 2000/14/ЕЗ) и у завршној фази израде су још три нацрта правилника којима се у национално законодавство преносе европске директиве из области метрологије: директива о мерилима (MID),  директива о неаутоматским вагама (NAWI) и директива о претходно упакованим производима, чиме би се завршило транспоновање директива новог приступа у надлежности МЕРР-а.

Према њеним речима је веома важна и примена истих, па већ сада имамо 6 именованих тела за оцењивање усгалашености (ТОУ), у области 5 нових правилника и 14 овлашћених ТОУ у области метрологије за око 37 мерила. „Заокруживањем правног оквира, као и подизањем капацитета институција АТС-а, ИСС-а и ДМДМ-а обезбедиће ће слободан проток роба и уклањање трговинских баријера, чиме ће се допринети повећању конкурентности домаћих производа“, закључила је Јелена Поповић и напоменула да ће у оквиру пројекта техничке сарадње између МЕРР-а и GIZ-а за израду документа Стратегија развоја инфраструктуре квалитета Републике Србије, бити објављене публикације намењене привреди које треба да олакшају примену техничког законодавства, јер ће садржати одређене коментаре закона и водиче.

Присутнима се у име организатора скупа обратио Владимир Трајковић – председник FQCE, затим: мр Душан Стокић – у име домаћина, Привредне коморе Србије; др.сц. Мирослав Дрљача – председник Хрватског друштва менаџера квалитета; проф. др Здравко Кривокапић – директор Центра за квалитет Машинског факултета у Подгорици и проф. др Зоран Пуношевац – председник Асоцијације за квалитет и стандардизацију Србије.

У уводном делу првог дана манифестације предавање је одржао и др Дејан Крњаић, директор АТС-а на тему „Најважније активности Акредитационог тела Србије у 2011. години“. Говорећи о међународним активностима АТС-а у циљу интеграције и остваривања препознатљивости, директор АТС-а је обавестио присутне да је у складу са новим Статутом и Пословником о раду ЕА, АТС постао придружени члан те организације у Варшави 23.11.2011. године. Такође, 29.12.2011. године АТС је постао и члан IAF-а (Међународног акредитационог форума).

АТС је заокружио усаглашавање свог правног оквира те је осим доношења Закона о акредитацији 12.10.2010. године (Сл. Гласник РС 73/2010) и Одлуке о изменама и допунама оснивачког акта Акредитационог тела Србије 24.02.2011. године (Сл. гласник РС 14/2011), као последњи у низу усвојен и Статут Акредитационог тела Србије. Изабрани су и нови органи АТС-а: нови Надзорни и Управни одбор АТС-а именовани су на седници Владе Републике Србије 29.04.2011. године и нови Савет за акредитацију именован је на седници Управног одбора 1.06.2011. године. Током 2011. године донета су бројна издања и измене докумената система менаџмента АТС-а.

Према његовим речима то је допринело да тим колегијалних оцењивача ЕА закључи да постоји адекватан законски оквир за положај и рад националног акредитационог тела у Републици Србији, те да се процедуре стално унапређују и да су како стално запослени тако и екстерни оцењивачи и експерти посвећени и компетентни. Тим оцењивача ЕА је изнео своје мишљење да АТС изводи своје активности у складу са процедурама и захтевима ЕА чиме је последично обезбеђено поверење у компетентност и самих акредитованих ТОУ у нашој земљи.

„Са великим нестрпљењем очекујем следећи састанак Савета за мултилатералне споразуме ЕА у априлу 2012. године када ће бити и званично потврђена еквивалентност система акредитације у Србији са европским и светским“, закључио је др Крњаић.


мр Јелена Поповић и др Дејан Крњаић

др Дејан Крњаић