Navigacija

Nedelja kvaliteta 2012

Aktuelnosti

Tradicionalna, 21. po redu manifestacija „Nedelja kvaliteta 2012“ koja okuplja eksperte iz nauke i privrede i eminentne stručnjake iz oblasti kvaliteta, održana je u Privrednoj komori Srbije od 29. februara do 2. marta, u organizaciji Fondacije za kulturu kvaliteta i izvrsnost – FCQE i časopisa „Kvalitet&izvrsnost“ ...

u saradnji sa Privrednom komorom Srbije. Pokrovitelj manifestacije je Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja - MERR, kao resorno mininstarstvo za razvoj infrastrukture kvaliteta.

Manifestacija „Nedelja kvaliteta 2012“ ima za cilj da okupi na jednom mestu relevantne institucije i autore iz zemlje i okruženja, koji će pored ostalog, razgovarati i o tome kako obezbediti održiv razvoj u uslovima globalne ekonomske krize, primenom standarda kvaliteta u praksi. Kroz raznovrsne teme učesnicima skupa su prezentovani najnoviji trendovi i tendencije u praćenju i razvoju upravljačkih standarda u svetu, menadžment alatima i tehnikama za njihovu primenu. Predstavljena su i korisna saopštenja iz prakse uspešnih firmi i kompanija, koja mogu biti dragocena iskustva u budućoj primeni kod svih potencijalnih učesnika ovog skupa.

Skup je otvorila mr Jelena Popović, koja je iskazala zadovoljstvo što je MERR kao i dosada pokrovitelj ove značajne manifestacije i izrazila očekivanje da će ovaj forum biti kvalitetan i da će doprineti razmeni iskustava, a da ćemo kao posledicu ovog okupljanja imati nove dobitnike nagrade „Oskar kvaliteta“, koji se dodeljuju krajem godine. MERR pruža snažnu podršku ovakvim manifestacijama, baš i razloga što i sam pokušava da unapredi bezbednost i kvalitet proizvoda ustanovljavanjem novog pravnog okvira, istakla je Popovićeva.

Usvojena su 4 krucijalna zakona iz oblasti infrastrukture kvaliteta i oko 90% podzakonskih akata kojima treba se se obezbedi sprovođenje pomenutih zakona. U toku je izrada podzakonskih akata za sprovođenje Zakona o metrologiji i Zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala. Preuzeto je ukupno 5 direktiva novog pristupa  iz nadležnosti MERR-a, a u planu je da se preuzmu još 2 direktive za opremu i sisteme koji se koriste u potencijalno eksplozivnoj atmosferi (ATEX direktiva)  i za buku koju emituju  mašina koje se koriste na otvorenom (direktiva 2000/14/EZ) i u završnoj fazi izrade su još tri nacrta pravilnika kojima se u nacionalno zakonodavstvo prenose evropske direktive iz oblasti metrologije: direktiva o merilima (MID),  direktiva o neautomatskim vagama (NAWI) i direktiva o prethodno upakovanim proizvodima, čime bi se završilo transponovanje direktiva novog pristupa u nadležnosti MERR-a.

Prema njenim rečima je veoma važna i primena istih, pa već sada imamo 6 imenovanih tela za ocenjivanje usgalašenosti (TOU), u oblasti 5 novih pravilnika i 14 ovlašćenih TOU u oblasti metrologije za oko 37 merila. „Zaokruživanjem pravnog okvira, kao i podizanjem kapaciteta institucija ATS-a, ISS-a i DMDM-a obezbediće će slobodan protok roba i uklanjanje trgovinskih barijera, čime će se doprineti povećanju konkurentnosti domaćih proizvoda“, zaključila je Jelena Popović i napomenula da će u okviru projekta tehničke saradnje između MERR-a i GIZ-a za izradu dokumenta Strategija razvoja infrastrukture kvaliteta Republike Srbije, biti objavljene publikacije namenjene privredi koje treba da olakšaju primenu tehničkog zakonodavstva, jer će sadržati određene komentare zakona i vodiče.

Prisutnima se u ime organizatora skupa obratio Vladimir Trajković – predsednik FQCE, zatim: mr Dušan Stokić – u ime domaćina, Privredne komore Srbije; dr.sc. Miroslav Drljača – predsednik Hrvatskog društva menadžera kvaliteta; prof. dr Zdravko Krivokapić – direktor Centra za kvalitet Mašinskog fakulteta u Podgorici i prof. dr Zoran Punoševac – predsednik Asocijacije za kvalitet i standardizaciju Srbije.

U uvodnom delu prvog dana manifestacije predavanje je održao i dr Dejan Krnjaić, direktor ATS-a na temu „Najvažnije aktivnosti Akreditacionog tela Srbije u 2011. godini“. Govoreći o međunarodnim aktivnostima ATS-a u cilju integracije i ostvarivanja prepoznatljivosti, direktor ATS-a je obavestio prisutne da je u skladu sa novim Statutom i Poslovnikom o radu EA, ATS postao pridruženi član te organizacije u Varšavi 23.11.2011. godine. Takođe, 29.12.2011. godine ATS je postao i član IAF-a (Međunarodnog akreditacionog foruma).

ATS je zaokružio usaglašavanje svog pravnog okvira te je osim donošenja Zakona o akreditaciji 12.10.2010. godine (Sl. Glasnik RS 73/2010) i Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta Akreditacionog tela Srbije 24.02.2011. godine (Sl. glasnik RS 14/2011), kao poslednji u nizu usvojen i Statut Akreditacionog tela Srbije. Izabrani su i novi organi ATS-a: novi Nadzorni i Upravni odbor ATS-a imenovani su na sednici Vlade Republike Srbije 29.04.2011. godine i novi Savet za akreditaciju imenovan je na sednici Upravnog odbora 1.06.2011. godine. Tokom 2011. godine doneta su brojna izdanja i izmene dokumenata sistema menadžmenta ATS-a.

Prema njegovim rečima to je doprinelo da tim kolegijalnih ocenjivača EA zaključi da postoji adekvatan zakonski okvir za položaj i rad nacionalnog akreditacionog tela u Republici Srbiji, te da se procedure stalno unapređuju i da su kako stalno zaposleni tako i eksterni ocenjivači i eksperti posvećeni i kompetentni. Tim ocenjivača EA je izneo svoje mišljenje da ATS izvodi svoje aktivnosti u skladu sa procedurama i zahtevima EA čime je posledično obezbeđeno poverenje u kompetentnost i samih akreditovanih TOU u našoj zemlji.

„Sa velikim nestrpljenjem očekujem sledeći sastanak Saveta za multilateralne sporazume EA u aprilu 2012. godine kada će biti i zvanično potvrđena ekvivalentnost sistema akreditacije u Srbiji sa evropskim i svetskim“, zaključio je dr Krnjaić.


mr Jelena Popović i dr Dejan Krnjaić

dr Dejan Krnjaić