Навигација

Нове акредитације у месецу марту 2012. године

Актуелности

Акредитационо тело Србије донело је током месеца марта одлуке о додели акредитације за једну лабораторију за испитивање и пет контролних организација, као и низ одлука о одржавању, обнови, проширењу обима, смањењу обима акредитације и једну одлуку о укидању акредитације.

Додељена је акредитација лабораторији за испитивање:


-Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Сектор за лабораторијска испитивања, Београд


и контролним телима:

-ТЕЛЕЛИНК, доо, Београд
-DOO ENERGOBULL, Нови Сад
-СИТЕЛ д.о.о., Београд
-СЕРВИС ПОПОВИЋ д.о.о., Београд
-SWAT д.о.о, Београд

Такође је донета одлука о укидању акредитације контролном телу:

- Д.О.О. ИРВАС, Крушевац.

Све детаљне информације о акредитованим организацијама можете погледати у Регистру акредитованих организација.