Навигација

Позив заинтересованим за акредитацију ПТ провајдера

Обавештења

Акредитационо тело Србије је спровело низ активности на проширењу свог подручја рада на акредитацију провајдера за спровођење програма оспособљености (ПТ провајдери) према SRPS ISO/IEC 17043.

У наредном периоду планирају се завршне активности на развoју нове шеме акредитације које ће обухватити и састанак са свим заинтересованим ПТ провајдерима.

Позивају се сви заинтересовани за акредитацију ПТ провајдери да искажу своје намере писаним путем. Информација треба обавезно да садржи и област ПТ активности за коју постоји намера за акредитацијом.

Контакт адресе су: azra.redzepovic@ats.rs и аleksandra.nikolic@ats.rs.