Navigacija

Poziv zainteresovanim za akreditaciju PT provajdera

Obaveštenja

Akreditaciono telo Srbije je sprovelo niz aktivnosti na proširenju svog područja rada na akreditaciju provajdera za sprovođenje programa osposobljenosti (PT provajderi) prema SRPS ISO/IEC 17043.

U narednom periodu planiraju se završne aktivnosti na razvoju nove šeme akreditacije koje će obuhvatiti i sastanak sa svim zainteresovanim PT provajderima.

Pozivaju se svi zainteresovani za akreditaciju PT provajderi da iskažu svoje namere pisanim putem. Informacija treba obavezno da sadrži i oblast PT aktivnosti za koju postoji namera za akreditacijom.

Kontakt adrese su: azra.redzepovic@ats.rs i aleksandra.nikolic@ats.rs.