Навигација

22. седнице комитета за сертификацију (EA CC) и контролна тела (EA IC)

Међународне активности

У периоду од 04. до 06. октобра 2011. године у Прагу, Чешка Република, одржани су 22. састанак комитета за сертификацију (EA CC) и 22. састанак комитета за контролна тела (EA IC) Европске организације за акредитацију у организацији акредитацоног тела Чешке Републике (Czech Accreditation Institute).


Током састанака оба комитета, презентоване су одлуке које су Усвојене на ЕА Генералној скупштини (GA), која је одржана у Берлину у мају 2011. године. Генерална скупштина је прихватила план рада комитета за наредну годину, односно нове задатке, између осталих и:
- EA CC: развој нових докумената и то у вези са осведочењем у рад сертификационих тела за сертификацију система менаџмента као и  документа којим би се хармонизовала акредитација сертификационих тела за системе менаџмента за OHSAS; као и праћење развоја стандарда ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17067 и ISO/IEC 17024;
- ЕА IC: улога ЕА у примени регулативе 768/2008 од стране акредитационих тела.

На састанку комитета за сертификацију се дискутовало о новим документима ЕА-6/04 „EA Guidelines on the Accreditation of Certification of Primary Sector Products by Means of Sampling of Sites“, IAF MD8 “IAF Mandatory Document for the Application of ISO/IEC 17011 in Medical Device Quality Management System” и IAF MD9 “IAF Mandatory Document for the Application of ISO/IEC 17021 in Medical Device Quality Management System”. Дискутовано је и о проблемима у примени прописа везано за органску производњу и европску регулативу 333/2011.

Представљена су искуства акредитационих тела која се односе на прелазни период за прелазак са EN 16001 на ISO 50001 и хармонизације обима када су у питању „keymark“ шеме. Договорено је одржавање обука за представнике акредитационих тела када су у питању нове верзије стандарда ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17067 (Conformity assessment-Fundamentals of product certification and product certification schemes) и ISO/IEC 17024, а дискутовано је о развоју и примени стандарда ISO 20121 (Event Sustainability Management Systems), захтевима тржишта за стандардима за друштвену одговорност, и прелазном периоду за ISO 20000-1:2011.

Презентовани су и резултати рада радних група и тела који се односе на сертификацију, а представљени су и пројекти IAF-а на следеће теме: Компетентност оцењивача, Прекогранична акредитација, Компетентност особља, Провере комбинованих и интегрисаних система менаџмента, Обим акредитације за ЕМС и сертификација већег броја локација без узимања узорка, као и сарадња са PAC-ом (Pacific Accreditation Cooperation) и IAAC-ом (InterAmerican Accreditation Cooperation).

Разматрана су и питања која су делегирана за овај састанак од стране учесника, а у вези примене нове верзије стандарда ISO/IEC 17021:2011, флексибилности у писању обима, поступању према важећим сертификатима издатим од стране сертификационих тела у случају укидања акредитације и коришћењу сертификата према стандарду ISO 9001 на тендерима.

На састанку комитета за контролна тела се дискутовало о новој верзији стандарда ISO/IEC 17020 и формирању заједничког комитета у ILAC-у који ће преузети послове садашње Joint Inspection Group of IAF and ILAC.

Током састанка је реализована и радионица на тему “Assessment against essential requirements-Regulation 305/2011 Construction products“, а разматрана су и питања која су делегирана за овај састанак од стране учесника, а у вези типова контролних тела (А, Б и Ц) и могућностима да исто правно лице буде акредитовано као контролно тело два различита типа.