Navigacija

22. sednice komiteta za sertifikaciju (EA CC) i kontrolna tela (EA IC)

Međunarodne aktivnosti

U periodu od 04. do 06. oktobra 2011. godine u Pragu, Češka Republika, održani su 22. sastanak komiteta za sertifikaciju (EA CC) i 22. sastanak komiteta za kontrolna tela (EA IC) Evropske organizacije za akreditaciju u organizaciji akreditaconog tela Češke Republike (Czech Accreditation Institute).


Tokom sastanaka oba komiteta, prezentovane su odluke koje su Usvojene na EA Generalnoj skupštini (GA), koja je održana u Berlinu u maju 2011. godine. Generalna skupština je prihvatila plan rada komiteta za narednu godinu, odnosno nove zadatke, između ostalih i:
- EA CC: razvoj novih dokumenata i to u vezi sa osvedočenjem u rad sertifikacionih tela za sertifikaciju sistema menadžmenta kao i  dokumenta kojim bi se harmonizovala akreditacija sertifikacionih tela za sisteme menadžmenta za OHSAS; kao i praćenje razvoja standarda ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17067 i ISO/IEC 17024;
- EA IC: uloga EA u primeni regulative 768/2008 od strane akreditacionih tela.

Na sastanku komiteta za sertifikaciju se diskutovalo o novim dokumentima EA-6/04 „EA Guidelines on the Accreditation of Certification of Primary Sector Products by Means of Sampling of Sites“, IAF MD8 “IAF Mandatory Document for the Application of ISO/IEC 17011 in Medical Device Quality Management System” i IAF MD9 “IAF Mandatory Document for the Application of ISO/IEC 17021 in Medical Device Quality Management System”. Diskutovano je i o problemima u primeni propisa vezano za organsku proizvodnju i evropsku regulativu 333/2011.

Predstavljena su iskustva akreditacionih tela koja se odnose na prelazni period za prelazak sa EN 16001 na ISO 50001 i harmonizacije obima kada su u pitanju „keymark“ šeme. Dogovoreno je održavanje obuka za predstavnike akreditacionih tela kada su u pitanju nove verzije standarda ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17067 (Conformity assessment-Fundamentals of product certification and product certification schemes) i ISO/IEC 17024, a diskutovano je o razvoju i primeni standarda ISO 20121 (Event Sustainability Management Systems), zahtevima tržišta za standardima za društvenu odgovornost, i prelaznom periodu za ISO 20000-1:2011.

Prezentovani su i rezultati rada radnih grupa i tela koji se odnose na sertifikaciju, a predstavljeni su i projekti IAF-a na sledeće teme: Kompetentnost ocenjivača, Prekogranična akreditacija, Kompetentnost osoblja, Provere kombinovanih i integrisanih sistema menadžmenta, Obim akreditacije za EMS i sertifikacija većeg broja lokacija bez uzimanja uzorka, kao i saradnja sa PAC-om (Pacific Accreditation Cooperation) i IAAC-om (InterAmerican Accreditation Cooperation).

Razmatrana su i pitanja koja su delegirana za ovaj sastanak od strane učesnika, a u vezi primene nove verzije standarda ISO/IEC 17021:2011, fleksibilnosti u pisanju obima, postupanju prema važećim sertifikatima izdatim od strane sertifikacionih tela u slučaju ukidanja akreditacije i korišćenju sertifikata prema standardu ISO 9001 na tenderima.

Na sastanku komiteta za kontrolna tela se diskutovalo o novoj verziji standarda ISO/IEC 17020 i formiranju zajedničkog komiteta u ILAC-u koji će preuzeti poslove sadašnje Joint Inspection Group of IAF and ILAC.

Tokom sastanka je realizovana i radionica na temu “Assessment against essential requirements-Regulation 305/2011 Construction products“, a razmatrana su i pitanja koja su delegirana za ovaj sastanak od strane učesnika, a u vezi tipova kontrolnih tela (A, B i C) i mogućnostima da isto pravno lice bude akreditovano kao kontrolno telo dva različita tipa.