Навигација

АТС добио статус придруженог члана ЕА

Међународне активности

На основу препорука EA MAC комитета, усвојених на седници у октобру 2011. године, Генерална скупштина Европске организације за акредитацију (ЕА) се у новембру 2011. године сагласила да Акредитационо тело Србије (АТС) од  23. новембра 2011. године постане придружени члан ЕА.

Током заседања Генаралне скупштине ЕА у мају 2011. године усвојене су измене Статута и Пословника о раду ЕА у складу са новоусвојеним текстом Стратегије ЕА за период од 2010. до 2015. године. Главна измена се односи на добијање статуса придруженог чланства у ЕА. Са тим у складу су измењени и критеријуми за чланство и исти су објављени у документу ЕА-1/17 – Додатак 1: Критеријуми за чланство (Supplement 1: Criteria for Membership). Ова измена је настала не само да би се дефинисали критеријуми за придружено чланство, већ и да би се исти ускладили са захтевима Уредбе (ЕК) 765/2008.

Директор Акредитационог тела Србије, др Дејан Крњаић, захвалио се на добијању статуса придруженог члана и изразио наду да ће Република Србија ускоро постати земља кандидат за чланство у Европској унији, а тиме ће се испунити и сви услови за пуноправно чланство АТС-а у Европској организацији за акредитацију.


др Дејан Крњаић, директор АТС-а и Graham Talbot, преседавајући ЕА