Navigacija

ATS dobio status pridruženog člana EA

Međunarodne aktivnosti

Na osnovu preporuka EA MAC komiteta, usvojenih na sednici u oktobru 2011. godine, Generalna skupština Evropske organizacije za akreditaciju (EA) se u novembru 2011. godine saglasila da Akreditaciono telo Srbije (ATS) od  23. novembra 2011. godine postane pridruženi član EA.

Tokom zasedanja Genaralne skupštine EA u maju 2011. godine usvojene su izmene Statuta i Poslovnika o radu EA u skladu sa novousvojenim tekstom Strategije EA za period od 2010. do 2015. godine. Glavna izmena se odnosi na dobijanje statusa pridruženog članstva u EA. Sa tim u skladu su izmenjeni i kriterijumi za članstvo i isti su objavljeni u dokumentu EA-1/17 – Dodatak 1: Kriterijumi za članstvo (Supplement 1: Criteria for Membership). Ova izmena je nastala ne samo da bi se definisali kriterijumi za pridruženo članstvo, već i da bi se isti uskladili sa zahtevima Uredbe (EK) 765/2008.

Direktor Akreditacionog tela Srbije, dr Dejan Krnjaić, zahvalio se na dobijanju statusa pridruženog člana i izrazio nadu da će Republika Srbija uskoro postati zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, a time će se ispuniti i svi uslovi za punopravno članstvo ATS-a u Evropskoj organizaciji za akreditaciju.


dr Dejan Krnjaić, direktor ATS-a i Graham Talbot, presedavajući EA