Навигација

Састанак на тему примене нових правилника из области опреме под притиском

Актуелности

Акредитационо тело Србије је у сарадњи са Министарством за инфраструктуру и енергетику 09. марта 2012. године у просторијама АТС-а организовало састанак на тему примене нових правилника из области опреме под притиском.

Састанку су присуствовали представници Министарства: Зоран Филиповић, помоћник министра, Урош Ђурђевић, начелник Одељења за инспекцију опреме под притиском, Александра Бабић, шеф Одсека за правне послове и Олга Антић Миочиновић, руководилац Групе за техничке послове и АТС-а: др Дејан Крњаић, директор АТС-а; Љубица Живанић, начелник Одељења за контролна и сертификациона тела, Наталија Јовичић Зарић, заменик директора АТС- а, као и представници акредитованих контролних и сертификационих тела и оцењивачи и технички експерти АТС-а из области опреме под притиском.

Главна тема састанка је била примена и начин оцењивања захтева Правилника о прегледима опреме под притиском током века употребе („Сл.гласник РС“ бр.87/11), Правилника о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености једноставних посуда под притиском („Сл.гласник РС“ бр.87/11) и Правилника о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености опреме под притиском („Сл.гласник РС“ бр.87/11).


Током састанка су разјашњене тренутно уочене недоумице у вези захтева поменутих правилника и одговорено је на низ питања присутних. Донешени су одређени закључци у вези примене истих који ће бити саставни део оцењивања од стране АТС-а, а биће садржани у интерним документима АТС-а. Наведена документа ће након усаглашавања бити јавно доступна и обавезујућа за примену од стране тела за оцењивање усаглашености у поступку акредитације.