Навигација

Нове акредитације у месецу децембру 2011. године

Актуелности

Акредитационо тело Србије донело је током месеца децембра 2011. године одлуке о додели акредитације за четири лабораторије за испитивање, једну лабораторију за еталонирање, четири контролна тела као и низ одлука о одржавању, обнови, проширењу обима, смањењу обима, суспензији и укидању акредитације.

Додељена је акредитација лабораторијама за испитивање:

-ВОЈВОДИНА ПРОЈЕКТ А.Д., за пројектовање и надзор Нови Сад;
-ИНСТИТУТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО д.о.о., Суботица;
-ДОО Хидрокомерц, Обезбеђење квалитета, Лабораторија за испитивање, Лучани;
-ХИПОЛ а.д. Оџаци-у реструктуирању, Квалитет и развој, Лабораторија;

лабораторији за еталонирање:

-Холдинг Корпорација Крушик АД Ваљево;

и контролним телима:

-PETROL INŽENJЕRING, Београд;
-MANO-TEST ДОО, Београд;
-METAL INSPEKT DOO БЕОГРАД;
-FEROMОNT DOO, Стара Пазова.