Navigacija

Nove akreditacije u mesecu decembru 2011. godine

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije donelo je tokom meseca decembra 2011. godine odluke o dodeli akreditacije za četiri laboratorije za ispitivanje, jednu laboratoriju za etaloniranje, četiri kontrolna tela kao i niz odluka o održavanju, obnovi, proširenju obima, smanjenju obima, suspenziji i ukidanju akreditacije.

Dodeljena je akreditacija laboratorijama za ispitivanje:

-VOJVODINA PROJEKT A.D., za projektovanje i nadzor Novi Sad;
-INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO d.o.o., Subotica;
-DOO Hidrokomerc, Obezbeđenje kvaliteta, Laboratorija za ispitivanje, Lučani;
-HIPOL a.d. Odžaci-u restruktuiranju, Kvalitet i razvoj, Laboratorija;

laboratoriji za etaloniranje:

-Holding Korporacija Krušik AD Valjevo;

i kontrolnim telima:

-PETROL INŽENJERING, Beograd;
-MANO-TEST DOO, Beograd;
-METAL INSPEKT DOO BEOGRAD;
-FEROMONT DOO, Stara Pazova.