Navigacija

Vesti

Nedelja kvaliteta 2013

Aktuelnosti

Juče je u prostorijama Privredne komore Srbije otvorena 22. nedelja kvaliteta (Nedelja kvaliteta 2013) koja tradicionalno okuplja eksperte iz nauke i privrede i eminentne stručnjake iz oblasti kvaliteta. Predviđeno je da tokom trajanja ove manifestacije bud...

Radionica na temu EA-1/22 u okviru PTB projekta

Saradnja

U periodu od 5. do 6. februara 2013. godine u Beogradu je održana radionica pod nazivom "EA Policy for Conformity Assessment Scheme, EA-1/22" u organizaciji Akreditacionog tela Srbije (ATS) i Akreditacionog tela Grčke (ESYD) u okviru PTB projekta „Prom...

Prva akreditacija u oblasti sertifikacije osoba

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije (ATS) je u januaru 2013. godine dodelilo prvu akreditaciju sertifikacionom telu za sertifikaciju osoba (Professional Control Group iz Beograda) prema standardu SRPS ISO/IEC 17024:2005. Proširenje aktivnosti za akreditaciju u ov...

Kongres metrologa 2013

Najave događaja

Direkcija za mere i dragocene metale, Zavod za metrologiju Crne Gore i Društvo metrologa pozivaju sve stručnjake u oblasti metrologije da kao autori naučnih i stručnih priloga, sponzori, aktivni učesnici i izlagači doprinesu uspehu naučno-stručnog skupa...

Nove akreditacije u mesecu januaru 2013. godine

Aktuelnosti

Tokom januara meseca 2013. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) donelo je odluke o dodeli akreditacije za četiri laboratorije za ispitivanje kao i odluke o dodeli akreditacije za po jedno kontrolno telo, laboratoriju za etaloniranje, medicinsku laborat...

Deseto izdanje elektronskog biltena ATS-a

Promocija

Pred vama je deseto izdanje elektronskog biltena ATS-a. Tema ovog broja je: Učešće potrošačkih organizacija u standardizaciji i akreditaciji. Svoje predloge o temama o kojima biste želeli da čitate pošaljite nam putem elektronske pošte na adresu: office@...

Nove akreditacije u mesecu decembru 2012. godine

Aktuelnosti

Tokom decembra meseca 2012. godine Akreditaciono telo Srbije donelo je odluke o dodeli akreditacije za tri laboratorije za ispitivanje i osam kontrolnih tela, jednoj medicinskoj laboratoriji kao i niz odluka o održavanju akreditacije, obnovi akreditacije...

Održan Train Mic kurs

Obaveštenja

Akreditaciono telo Srbije (ATS) je i ove godine, u sklopu saradnje sa Direkcijom za mere i dragocene metale, organizovalo kurs za predstavnike laboratorija za ispitivanje. Kurs je realizovao nacionalni Train Mic (Training in Metrology in Chemistry) tim l...

Održane su sednice SA, UO i zajednička sednica

Aktuelnosti

U prostorijama Akreditacionog tela Srbije, 20. decembra 2012. godine, održane su sednice Saveta za akreditaciju, zajednička sednica Saveta za akreditaciju i Upravnog odbora i  sednica Upravnog odbora. Savet za akreditaciju je, shodno svojoj nadležn...

Sastanak ATS-a sa TOU na temu primena ATS-PA02

Obaveštenja

U prostorijama Akreditacionog tela Srbije su 20., 21. i 22.11.2012. godine i 11.12.2012. godine održani sastanci sa telima za ocenjivanje usaglašenosti (laboratorije za ispitivanje i laboratorije za etaloniranje) na temu primene ATS-PA02, Pravila o učešću ...

Nove akreditacije u mesecu novembru 2012. godine

Aktuelnosti

Tokom novembra meseca 2012.godine Akreditaciono telo Srbije donelo je odluke o dodeli akreditacije za tri laboratorije za ispitivanje i četiri kontrolno telo, kao i niz odluka o održavanju akreditacije, obnovi akreditacije, proširenju obima akreditacije, ...

30. zasedanje Generalne skupštine EA

Međunarodne aktivnosti

Tokom 30. zasedanja Generalne skupštine EA (EA General Assembly – GA), koja je održana u periodu od 21. do 22. novembra 2012. godine u Bratislavi, Slovačka, doneto je 25 rezolucija od kojih su najznačajnije: - potvrđena je odluka EA MAS Komiteta ...

ENFSI 2012 - Quality Assurance in the Forensic Process

Seminari

Tokom 2012. godine u okviru trogodišnjeg projekta „Sustainable Quality Within European Forensic Science (SQWEFS)“, a u organizaciji European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI) održan je seminar na temu akreditacije u oblasti forenzike. E...