Навигација

Одржан округли сто у оквиру РТВ Пројекта

Међународне активности

У оквиру РТВ Пројекта „Promotion of regional cooperation in South East Europe in the field of quality infrastructure” одржан је 19.02.2014. године у Скопљу округли сто намењен директорима и руководиоцима квалитета акредитационих тела. Поред представника домаћина Македоније састанку су присуствовали и представници акредитационих тела из региона: Албаније, Косова, Црне Горе, Србије, Хрватске, Босне и Херцеговине.

Током састанка разговарало се о следећим темама:

- политика акредитационих тела у вези подуговарања, која спроводе тела за оцењивање усаглашености, а са аспекта задовољења захтева референтних стандарда за акредитацију;

- политика прекограничне акредитације и примена важеће политике Европске организације за акредитацију (ЕА) у вези са овим активностима; посебан осврт је био на начину оцењивања тела која имају локације ван територије матичне земље;

- политика акредитационих тела у вези оцењивања флексибилног обима акредитације, а узимајући у обзир обавезујућу смерницу ЕА;

- акредитација сертификационих тела у области сертификације система менаџмента са посебним освртом на рад сертификационих тела која раде ван територије матичне земље;

- политика акредитационих тела у вези коришћења опреме која је у власништву другог тела за оцењивање усаглашености: могућности и начин оцењивања;

- акредитација за послове узорковања – могуће или не? испитивање или контролисање?

- пренос акредитације;

- политика акредитационих тела у вези квалификација оцењивача;

- коришћење симбола акредитације /знака и позивање на EA MLA и ILAC MRA споразуме.


Учесници