Навигација

20. мај – Светски дан метрологије

Актуелности

Светски дан метрологије прославља се 20. маја када је 1875. године потписана Метарска конвенција. Кнежевина Србија је приступила Метарској конвенцији 21. септембра 1879. године. Приступањем Метарској конвенцији, Кнежевина Србија је преузела обавезу да уведе Међународни систем јединица (SI), да оствари националне еталоне у складу са дефиницијама, које утврђује Генерална конференција за тегове и мере (CGPM), као врховни управни орган Конвенције, као и да периодично пореди српскe еталоне са међународним еталонима које чува Међународни биро за тегове и мере (Bureau International des Poids et Mesures, BIPM). Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ), као наш национални метролошки институт, и данас спроводи обавезе преузете приступањем Метарској конвенцији.

Мерења и глобални енергетски изазов

Тема овогодишњег Светског дана метрологије, „Мерења и глобални енергетски изазов“, указује на проблем са снабдевањем енергијом са којим ће се све земље света суочавати у предстојећим деценијама. Потражња за енергијом све више расте, посебно у земљама у развоју, а са друге стране је императив да се смањи емисија гасова са ефектом стаклене баште. Такође је уочена потреба за обновљивим изворима енергије.

Да би било могуће пребродити овај изазов, потребно је унапредити мерење читавог низа параметара како на пример у области индустријске производње и електродистрибуције, тако и код куповине или продаје енергије.

Многа мерила су предмет обавезне контроле (законска метрологија) као што је то случај са вагама које се свакодневно користе приликом мерења тежине производа, инструментима који мере ниво загађења у животној средини или инструментима којима се мери количина утрошене енергије. Стога је Међународна организација за законску метрологију (International Organization of Legal Metrology, OIML) дефинисала препоруке које имају за циљ усаглашавање и хармонизацију захтева за ову врсту мерила у целом свету.

Национални метролошки институти широм света стално унапређују метрологију као науку и спроводе валидацију нових техника мерења без обзира на ниво прецизности који се захтева. Они такође учествују у поређењима, која организује Међународни биро за тегове и мере, чиме се обезбеђује поузданост резултата мерења широм света.

На овај дан се слави допринос свих људи који, у име свих нас, раде током целе године у међувладиним и националним организацијама.


Све детаљније информације о овом догађају можете пронаћи на следећој адреси: http://www.worldmetrologyday.org/