Навигација

ЈУСК међународнa конвенцијa о квалитету - JUSK ICQ 2014

JUSK

Акредитационо тело Србије (АТС) и Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ) у оквиру ЈУСК међународне конвенције о квалитету (JUSK ICQ 2014 „Квалитетом ка европским и светским интеграцијама“) организују шесту Специјалну конференцију „Национални систем акредитације - стање и будући развој” и пету Специјалну конференцију „Национални метролошки систем - стање и будући развој” које ће се одржати у среду, 4. јуна 2014. године на Машинском факултету у Београду, Краљице Марије 16, у сали 211 (други спрат) у термину од 09:00 до 13:00.

Конференције ће обухватити следеће теме:

- Ефективност система менаџмента – захтеви референтних докумената за акредитацију, мр Милица Јовчић, АТС
- Реализација пројекта развоја области претходно упакованих производа, Луција Дујовић, мр Бранка Раданов, ДМДМ;

- Оверавање вертикалних цилиндричних резервоара намењених за складиштење нафте и нафтних деривата употребом тоталне станице, Душан Јовановић, Бошко Стефановић, ДМДМ;

- Акредитација тела у области личне заштитне опреме, Никола Костић, АТС;
- Акредитација у области опреме под притиском, Марија Смиљанић, АТС;
- Развојни пројекат националног примарног еталона Републике Србије једносмерног електричног напона заснованог на Џозефсоновом ефекту, др Јелена Пантелић Бабић, Зоран Шофранац, ДМДМ;

- Унапређење националне временске скале кроз учешће у међународном пројекту „Брзо решење Универзалног координираног времена, Јадранка Марендић-Миљковић, Снежана Реновица, ДМДМ;

- Нови национални еталон дужине и оптичких фреквенција – комб генератор, Слободан Зеленика, ДМДМ;

- Следивост мерења, периоди еталонирања опреме, међупровере, референтни материјали, Јелена Стојановић, АТС;
- Формирање планова и програма ПТ активности – практични примери, Азра Реџеповић, др Маја Алексић, АТС.

Позивамо вас да уколико сте у могућности присутвујете овим изузетно значајним и едукативним конференцијама. Котизација износи 5.000,00 динара и уплаћује се на рачун ЈУСК-а број: 105-1039-16, АИК Банка Ниш, Филијала Београд са назнаком „Котизација за ICQ 2014“.

Регистрациони лист послати на е-мejл: jusk@eunet.rs

Надамо се да ћете се одазвати нашем позиву да присуствујете овим Конференцијама током којих ћете бити у прилици да сазнате информације од значаја за ваше ефикасно пословање.