Navigacija

JUSK međunarodna konvencija o kvalitetu - JUSK ICQ 2014

JUSK

Akreditaciono telo Srbije (ATS) i Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM) u okviru JUSK međunarodne konvencije o kvalitetu (JUSK ICQ 2014 „Kvalitetom ka evropskim i svetskim integracijama“) organizuju šestu Specijalnu konferenciju „Nacionalni sistem akreditacije - stanje i budući razvoj” i petu Specijalnu konferenciju „Nacionalni metrološki sistem - stanje i budući razvoj” koje će se održati u sredu, 4. juna 2014. godine na Mašinskom fakultetu u Beogradu, Kraljice Marije 16, u sali 211 (drugi sprat) u terminu od 09:00 do 13:00.

Konferencije će obuhvatiti sledeće teme:

- Efektivnost sistema menadžmenta – zahtevi referentnih dokumenata za akreditaciju, mr Milica Jovčić, ATS
- Realizacija projekta razvoja oblasti prethodno upakovanih proizvoda, Lucija Dujović, mr Branka Radanov, DMDM;

- Overavanje vertikalnih cilindričnih rezervoara namenjenih za skladištenje nafte i naftnih derivata upotrebom totalne stanice, Dušan Jovanović, Boško Stefanović, DMDM;

- Akreditacija tela u oblasti lične zaštitne opreme, Nikola Kostić, ATS;
- Akreditacija u oblasti opreme pod pritiskom, Marija Smiljanić, ATS;
- Razvojni projekat nacionalnog primarnog etalona Republike Srbije jednosmernog električnog napona zasnovanog na Džozefsonovom efektu, dr Jelena Pantelić Babić, Zoran Šofranac, DMDM;

- Unapređenje nacionalne vremenske skale kroz učešće u međunarodnom projektu „Brzo rešenje Univerzalnog koordiniranog vremena, Jadranka Marendić-Miljković, Snežana Renovica, DMDM;

- Novi nacionalni etalon dužine i optičkih frekvencija – komb generator, Slobodan Zelenika, DMDM;

- Sledivost merenja, periodi etaloniranja opreme, međuprovere, referentni materijali, Jelena Stojanović, ATS;
- Formiranje planova i programa PT aktivnosti – praktični primeri, Azra Redžepović, dr Maja Aleksić, ATS.

Pozivamo vas da ukoliko ste u mogućnosti prisutvujete ovim izuzetno značajnim i edukativnim konferencijama. Kotizacija iznosi 5.000,00 dinara i uplaćuje se na račun JUSK-a broj: 105-1039-16, AIK Banka Niš, Filijala Beograd sa naznakom „Kotizacija za ICQ 2014“.

Registracioni list poslati na e-mejl: jusk@eunet.rs

Nadamo se da ćete se odazvati našem pozivu da prisustvujete ovim Konferencijama tokom kojih ćete biti u prilici da saznate informacije od značaja za vaše efikasno poslovanje.