Навигација

Примена захтева техничке спецификације SRPS ISO TS 17021-3:2014

Актуелности

SRPS ISO TS 17021-3:2014 Оцењивање усаглашености - Захтеви за тела која обављају проверу и сертификацију система менаџмента – Део 3: Захтеви за компетентност за проверавање и сертификацију система менаџмента квалитетом
 
Ова техничка спецификација употпуњује стандард ISO/IEC 17021 будући да се у њој појашњавају захтеви за компетентност особља укљученог у процес сертификације, који су утврђени у ISO/IEC 17021:2011, тачка 7 и Прилог А. Намера је да сви проверавачи QMS-а и друго особље, укључено у функције сертификације, имају основне компетентности, описане у SRPS ISO/IEC 17021, као и специфична знања о QMS-у описана у овој техничкој спецификацији.

Техничка спецификација је у обавезној примени од 2. маја 2015. године па су сва сертификациона тела у обавези да захтеве ове спецификације примене у свом систему менаџмента.

AТС је планирао и у наредном периоду ће предузети све активности (измене докумената система менаџмента, обука оцењивача и особа које учествују у поступку одлучивања) у циљу усаглашавања поступка оцењивања сертификационих тела према захтевима техничке спецификације.

АТС ће оцењивање примене захтева техничке спецификације започети 1. октобра 2014. године у току почетних оцењивања/редовних надзорних оцењивања/поновних оцењивања сертификационих тела. Неиспуњење захтева техничке спецификације повлачи за собом одговарајуће мере у складу са Правилима акредитације.

Напомињемо да се ISO/IEC 17021 састоји од следећих делова, под општим називом Оцењивање усаглашености — Захтеви за тела која обављају проверу и сертификацију система менаџмента:

  • Део 2: Захтеви за компетентност за проверавање и сертификацију система менаџмента животном средином (техничка спецификација)
  • Део 3: Захтеви за компетентност за проверавање и сертификацију система менаџмента квалитетом (техничка спецификација).

Такође је 30.09.2013. године објављен:

  • Део 4: Захтеви за компетентност за проверавање и сертификацију за менаџмент одрживошћу догађаја (техничка спецификација).

Следећи делови су у припреми:

  •  Део 5: Захтеви за компетентност за проверавање и сертификацију за систем менаџмента имовином (техничка спецификација).
  • Део 6: Захтеви за компетентност за проверавање и сертификацију за систем менаџмента континуитетом пословања (техничка спецификација).
  • Део 7: Захтеви за компетентност за проверавање и сертификацију за систем менаџмента безбедношћу саобраћаја (техничка спецификација).

Планирано је да следећа ревизија ISO/IEC 17021:2011 постане стандард ISO/IEC 17021-1.