Навигација

Одржана обука „Revision of ISO/IEC 17020:2012 and application in the regulated area“

Обавештења

У периоду од 8. до 9. априла 2014. године одржана је обука под називом „Revision of ISO/IEC 17020:2012 and application in the regulated area“ у Атини, у организацији регионалног PTB пројекта „Промоција регионалне сарадње у Југоисточној Европи у области инфраструктуре квалитета“, Грчког акредитационог тела (ESYD) и Хрватске акредитацијске агенције (HAA). Обуци су присуствовали представници акредитационих тела Србије, Босне и Херцеговине, Македоније, Црне Горе, Албаније и Косова⃰.

Током обуке је представљено ново издање стандарда ISO/IEC 17020: 2012 и приказане измене/промене у односу на претходно издање стандарда. Такође је објашњена и веза акредитације и нотификације (именовања) у складу са стандардом ISO/IEC 17020: 2012.

Представљен je и „THE BLUE GUIDE on the implementation of EU product rules“. Овај водич има за циљ да допринесе бољем разумевању правила ЕУ при промету производа у смислу имплементације законодавства на основу директива Новог приступа. Ова верзија водича је рађена на основу претходног издања, али укључује и нова поглавља као што су обавезе привредних субјеката и акредитација или потпуно ревидирана поглавља као што су она о стандардизацији или тржишном надзору.

This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244 and ICJ Advisory opinion on the Kosovo declaration of independence


Атмосфера са обуке