Навигација

Нове акредитације у марту 2014. године

Актуелности

Током марта месеца 2014. године Акредитационо тело Србије (АТС) донело је одлуке о додели акредитације за две лабораторије за испитивање, два контролна тела и једно сертификационо тело за сертификацију система менаџмента, односно низ одлука о одржавању акредитације, обнови акредитације, проширењу обима акредитације, смањењу обима акредитације, итд.   
 

Додељена је акредитација лабораторијама за испитивање:

-Железара Смедерево д.о.о., Обезбеђење квалитета, Сектор лабораторије, Смедерево – Радинац

-Привредно друштво са ограниченом одговорношћу за развој електро уређаја и система, ремонт енергетске опреме, уштеду енергије и градњу Минел Динамо Београд – Барајево, Испитна станица Београд – Барајево

контролним телима:

-Електротехнички институт ДЕЦ д.о.о., за мерења и испитивања, Зрењанин

-Јавно комунално предузеће „Букуља“ Аранђеловац

и сертификационом телу за системе менаџмента:

Витез Сертификација ДОО, Сертификација и надзор система менаџмента, Нови Београд.


Све детаљне информације о акредитованим организацијама можете погледати у Регистру акредитованих тела за оцењивање усаглашености.