Navigacija

Nove akreditacije u martu 2014. godine

Aktuelnosti

Tokom marta meseca 2014. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) donelo je odluke o dodeli akreditacije za dve laboratorije za ispitivanje, dva kontrolna tela i jedno sertifikaciono telo za sertifikaciju sistema menadžmenta, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnovi akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije, itd.   
 

Dodeljena je akreditacija laboratorijama za ispitivanje:

-Železara Smederevo d.o.o., Obezbeđenje kvaliteta, Sektor laboratorije, Smederevo – Radinac

-Privredno društvo sa ograničenom odgovornošću za razvoj elektro uređaja i sistema, remont energetske opreme, uštedu energije i gradnju Minel Dinamo Beograd – Barajevo, Ispitna stanica Beograd – Barajevo

kontrolnim telima:

-Elektrotehnički institut DEC d.o.o., za merenja i ispitivanja, Zrenjanin

-Javno komunalno preduzeće „Bukulja“ Aranđelovac

i sertifikacionom telu za sisteme menadžmenta:

Vitez Sertifikacija DOO, Sertifikacija i nadzor sistema menadžmenta, Novi Beograd.


Sve detaljne informacije o akreditovanim organizacijama možete pogledati u Registru akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti.