Навигација

Међународни дан акредитације 2014

Дан акредитације

9. јуна 2014. године обележава се Међународни дан акредитације на глобалном нивоу, као датум који су заједнички установили Међународни форум за акредитацију (International Accreditation Forum - IAF) и Међународна организација за акредитацију лабораторија (International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC), како би јавност била боље информисана о значају акредитације.

Овогодишњом темом Међународног дана акредитације „Акредитација нам омогућава безбедно снабдевање енергијом“ се наглашава значај улоге акредитације, као и потреба за смањењем емисије гасова и потреба за увођењем мера у области енергетске ефикасности. Ове године се истиче потреба да владе и приватни сектор изнађу начина да обезбеде веће количине енергије за већи број људи, а да у исто време дође до смањења емисије гасова стаклене баште и загађења.

Као и претходних година, овај дан ће се славити широм света како би се указало на значај акредитације.

Заједничка изјава председавајућих ILAC-а и IAF-а

Акредитација нам омогућава безбедно снабдевање енергијом

Прослава Међународног дана акредитације ће се одржати 9. јуна 2014. године, а ове године нагласак је на значају улоге акредитације када је реч о безбедном снабдевању енергијом. Снабдевање енергијом подразумева задовољење потреба целог света, а да то нема негативан утицај на будуће генерације.

Пре свега, потребно је видети колики је значај снабдевања енергијом. Потреба за енергијом за обављање свакодневних задатака и активности се често занемарује. Наше друштво је постало веома зависно од погодности и луксуза које имамо захваљујући експлоатацији енергије. Такође, број домаћинстава и предузећа, који користе енергију, и даље расте због све веће индустријализације.

Будући да постоји све већа потреба за коришћењем енергије, потребно је унапредити методе експлоатације, складиштења и размене енергије. На одговорним лицима је из тог разлога велики притисак будући да морају одмах да примене ове методе. То значи да је у интересу већине нас да се потврди безбедност ових метода. Законодавци имају задатак да омогуће снабдевање енергије на ефикасан начин, као и безбедност крајњих корисника. Ово се, у одређеној мери, постиже увођењем обавезне акредитације лабораторија, контролних и сертификационих тела.

Тачније, посао лабораторија је да утврде перформансе уређаја који се користе за експлоатацију, као и оних уређаја који се користе периодично у случају расипања енергије и мониторинга традиционалних извора енергије и обновљивих извора енергије.

Испитивањем, које се спроводи у лабораторијама, се проверава чистоћа и квалитет горива. Ово је од суштинског значаја код нових технологија у области енергије воде (таласи) и ветра или соларне енергије.


Контрола безбедности се спроводи на великом броју постројења почев од електрана на угаљ до нуклеарних постројења и турбина на ветар. Сертификацијом предузећа, која се баве снабдевањем енергије, се потврђује да су њихови процеси и процедуре одговарајући, као и да поседују одговарајућу компетентност када је реч о заштити животне средине. Тако сертификација у складу са стандардом ISO 50001 може да помогне предузећима да унапреде своје перформансе када је реч о енергији и да увиде како би могла да смање потрошњу енергије.

Акредитација лабораторија, контролних и сертификационих тела је та која улива поверење потрошачима, предузећима, владама и законодавцима. Потрошачи и предузећа могу, захваљујући стандардизацији и акредитацији, да буду сигурни да купују квалитетне и безбедне производе који задовољавају циљеве дефинисане за енергетску ефикасност.

Како да се ове активности спроводе на ефикасан начин? Како да знамо шта је исправно, а шта није? Испитивањем, контролисањем и сертификацијом се обезбеђује постојање јасне границе између методологија и активности који су исправни и оних који то нису са аспекта снабдевања енергијом. Акредитацијом организација, које обављају ове послове, се обезбеђује доследност и поузданост, а самим тим се постиже да и индустрија уважава потребе потрошача и штити животну средину.

Лабораторије, контролна и сертификациона тела, које акредитују чланови ILAC-а и/или IAF-а, имају корист од  акредитације будући да се током поступка акредитације све детаљно проверава. Након потписивања мултилатералних споразума ILAC-а и IAF-а о међусобном признавању акредитације признаје се еквивалентност система акредитације акредитационих тела потписника поменутих споразума. Баријере у трговини се смањују кроз напоре и активности које произилазе из поменутих споразума будући да се ствара поверење у финални производ. Резултати испитивања, контролисања и сертификације уливају поверење потрошачима и законодавцима да су производи, који се пласирају на различита тржишта, безбедни. Управо због потврђене еквивалентности система акредитације произвођачи испитују производ само једном када извозе производ у друге државе.

Главни догађаји, медијске кампање, као и радионице и семинари ће се дешавати упоредо са прославом Међународног дана акредитације у преко 90 земаља како би јавност била упозната са значајем акредитације када је реч о снабдевању енергијом. Уколико желите да сазнате нешто више, молимо вас да контактирате своје акредитационо тело.

Pete Unger и Rаndy Dougherty, председавајући ILAC-а и IAF-а

Све детаљније информације потражите на https://ilac.org, a брошуру, израђену у част прославе Међународног дана акредитације 2014, можете преузети на https://www.ilac.org/documents/WAD-2014/WAD-Brochure2014-Screen.pdf.

Такође, можете да погледате и пратећи промотивни филм (са преводом на српски језик "Captions/Serbian") на следећој адреси http://www.youtube.com/user/IAFandILAC.