Навигација

Одржан семинар „Voluntary Product Certification Schemes“

Обавештења

У Мадриду је у периоду од 21.01. до 22.01.2014. године, у оквиру регионалног пројекта IPA 2011 „Инфраструктура квалитета у земљама западног Балкана и Турској“, одржан семинар на тему добровољних шема сертификације производа. Презентована су искуства шпанског акредитованог сертификационог тела La Asociación Española de Normalización y Certificación, АЕNОR (Шпанска асоцијација за стандардизацију и сертификацију). Током семинара су презентоване добровољне шеме сертификације у области:

•    хране (ISO 22000, BRC, IFS, GLOBAL GAP, FACE, FSSC, итд.),
•    грађевинских производа (AENOR знак),
•    електро производа (ENEC, HAR, AENOR, NF, VDE, GS MARK, итд.),
•    Keymark сертификација за соларне термалне колекторе и соларне термалне системе.

Поверење купаца у сертификовани производ у односу на одређену добровољну шему је велико. Добровољне шеме сертификације, у многим случајевима, садрже веома строге захтеве који се тичу безбедности производа и параметара квалитета.

Такође, велику улогу у развоју и одржавању добровољних шема сертификације у појединим областима имају мултинационалне компаније и трговински ланци. Коришћењем сертификације према успостављеним добровољним шемама сертификације избегавају се непотребни трошкови, као и број активности у поступцима оцењивања у циљу одобравања добављача.

Семинару су присуствовали представници акредитационих тела Србије, Хрватске, Босне и Херцеговине, Македоније, Црне Горе, Албаније, Турске и Косова (УН 1244).


Учесници обуке