Navigacija

Održan seminar „Voluntary Product Certification Schemes“

Obaveštenja

U Madridu je u periodu od 21.01. do 22.01.2014. godine, u okviru regionalnog projekta IPA 2011 „Infrastruktura kvaliteta u zemljama zapadnog Balkana i Turskoj“, održan seminar na temu dobrovoljnih šema sertifikacije proizvoda. Prezentovana su iskustva španskog akreditovanog sertifikacionog tela La Asociación Española de Normalización y Certificación, AENOR (Španska asocijacija za standardizaciju i sertifikaciju). Tokom seminara su prezentovane dobrovoljne šeme sertifikacije u oblasti:

•    hrane (ISO 22000, BRC, IFS, GLOBAL GAP, FACE, FSSC, itd.),
•    građevinskih proizvoda (AENOR znak),
•    elektro proizvoda (ENEC, HAR, AENOR, NF, VDE, GS MARK, itd.),
•    Keymark sertifikacija za solarne termalne kolektore i solarne termalne sisteme.

Poverenje kupaca u sertifikovani proizvod u odnosu na određenu dobrovoljnu šemu je veliko. Dobrovoljne šeme sertifikacije, u mnogim slučajevima, sadrže veoma stroge zahteve koji se tiču bezbednosti proizvoda i parametara kvaliteta.

Takođe, veliku ulogu u razvoju i održavanju dobrovoljnih šema sertifikacije u pojedinim oblastima imaju multinacionalne kompanije i trgovinski lanci. Korišćenjem sertifikacije prema uspostavljenim dobrovoljnim šemama sertifikacije izbegavaju se nepotrebni troškovi, kao i broj aktivnosti u postupcima ocenjivanja u cilju odobravanja dobavljača.

Seminaru su prisustvovali predstavnici akreditacionih tela Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore, Albanije, Turske i Kosova (UN 1244).


Učesnici obuke