Навигација

EA MAC донео одлуку о одржавању и о проширењу обима EA MLA споразума

Актуелности

Након што је Акредитационо тело Србије (АТС) у периоду од 9. до 13. септембра 2013. године било предмет поновног колегијалног оцењивања тима оцењивача Европске организације за акредитацију (ЕА) у складу са процедуром ЕA-2/02 M: 2011 EA Policy and Procedures for the Multilateral Agreement (Annex 9) и захтевом, који је АТС поднео крајем 2012. године за проширење постојећег мултилатералног споразума о међусобном признавању еквивалентности система акредитације у оквиру ЕА (EA MLA), на састанку Савета за мултилатералне споразуме ЕА (EA MAC), који је одржан 9. и 10. априла 2014. године у Варшави, Пољска, извршена је анализа извештаја тима оцењивача ЕА, који су спровели предметно колегијално оцењивање АТС-а, и извештаја Радне групе (Task Force Group) коју је формирао EA MAC.

На састанку EA MAC-а је донета одлука о одржавању обима већ потписаног мултилатералног споразума између АТС-а и ЕА за: лабораторије за испитивање, укључујући и медицинске лабораторије, лабораторије за еталонирање, контролна тела и сертификациона тела за сертификацију производа, као и о проширењу мултилатералног споразума за: сертификациона тела за сертификацију система менаџмента и сертификацију особа.

Генерална скупштина ЕА ће током 33. заседања (27. и 28. мај 2014. године) и формално усвојити одлуку EA MAC комитета када ће АТС потписати нови EA MLA споразум који ће сада обухватити области оцењивања усаглашености: испитивања, еталонирања, контролисања, сертификације производа, сертификације система менаџмента и сертификације особа. Након формалног потписивања EA MLA споразума, АТС ће поднети нову пријаву и Међународном форуму за акредитацију (IAF) за проширење обима споразума, који је 25. октобра 2012. године АТС потписао (за област сертификације производа) са IAF-ом, како би исти сада укључио и област сертификације система менаџмента.

Ново колегијално оцењивање АТС-а ће се спровести за четири године (2017. године) када ће се поново проверити усклађеност успостављеног система акредитације са захтевима стандарда ISO/IEC 17011, одговарајућим захтевима европске регулативе (Уредба (ЕЗ) бр. 765/2008), као и смерницама и упутствима међународних организација за акредитацију ( EA, ILAC и IAF).

Надамо се да ће АТС и током колегијалног оцењивања, које ће се спровести 2017. године, успети да поново прошири обим EA MLA споразума будући да су већ започете активности акредитације провајдера за испитивање оспособљености (ПТ провајдери) и да се очекује да ће ускоро бити додељена прва акредитација и у овој области.