Navigacija

EA MAC doneo odluku o održavanju i o proširenju obima EA MLA sporazuma

Aktuelnosti

Nakon što je Akreditaciono telo Srbije (ATS) u periodu od 9. do 13. septembra 2013. godine bilo predmet ponovnog kolegijalnog ocenjivanja tima ocenjivača Evropske organizacije za akreditaciju (EA) u skladu sa procedurom EA-2/02 M: 2011 EA Policy and Procedures for the Multilateral Agreement (Annex 9) i zahtevom, koji je ATS podneo krajem 2012. godine za proširenje postojećeg multilateralnog sporazuma o međusobnom priznavanju ekvivalentnosti sistema akreditacije u okviru EA (EA MLA), na sastanku Saveta za multilateralne sporazume EA (EA MAC), koji je održan 9. i 10. aprila 2014. godine u Varšavi, Poljska, izvršena je analiza izveštaja tima ocenjivača EA, koji su sproveli predmetno kolegijalno ocenjivanje ATS-a, i izveštaja Radne grupe (Task Force Group) koju je formirao EA MAC.

Na sastanku EA MAC-a je doneta odluka o održavanju obima već potpisanog multilateralnog sporazuma između ATS-a i EA za: laboratorije za ispitivanje, uključujući i medicinske laboratorije, laboratorije za etaloniranje, kontrolna tela i sertifikaciona tela za sertifikaciju proizvoda, kao i o proširenju multilateralnog sporazuma za: sertifikaciona tela za sertifikaciju sistema menadžmenta i sertifikaciju osoba.

Generalna skupština EA će tokom 33. zasedanja (27. i 28. maj 2014. godine) i formalno usvojiti odluku EA MAC komiteta kada će ATS potpisati novi EA MLA sporazum koji će sada obuhvatiti oblasti ocenjivanja usaglašenosti: ispitivanja, etaloniranja, kontrolisanja, sertifikacije proizvoda, sertifikacije sistema menadžmenta i sertifikacije osoba. Nakon formalnog potpisivanja EA MLA sporazuma, ATS će podneti novu prijavu i Međunarodnom forumu za akreditaciju (IAF) za proširenje obima sporazuma, koji je 25. oktobra 2012. godine ATS potpisao (za oblast sertifikacije proizvoda) sa IAF-om, kako bi isti sada uključio i oblast sertifikacije sistema menadžmenta.

Novo kolegijalno ocenjivanje ATS-a će se sprovesti za četiri godine (2017. godine) kada će se ponovo proveriti usklađenost uspostavljenog sistema akreditacije sa zahtevima standarda ISO/IEC 17011, odgovarajućim zahtevima evropske regulative (Uredba (EZ) br. 765/2008), kao i smernicama i uputstvima međunarodnih organizacija za akreditaciju ( EA, ILAC i IAF).

Nadamo se da će ATS i tokom kolegijalnog ocenjivanja, koje će se sprovesti 2017. godine, uspeti da ponovo proširi obim EA MLA sporazuma budući da su već započete aktivnosti akreditacije provajdera za ispitivanje osposobljenosti (PT provajderi) i da se očekuje da će uskoro biti dodeljena prva akreditacija i u ovoj oblasti.