Navigacija

Vesti

Održana JUSK međunarodna konvencija o kvalitetu

JUSK

Akreditaciono telo Srbije (ATS) je ove godine, zajedno sa Direkcijom za mere i dragocene metale (DMDM), učestvovalo na petoj Specijalnoj konferenciji „Nacionalni sistem akreditacije - stanje i budući razvoj” i četvrtoj Specijalnoj konferenciji „Nacional...

Proslava jubileja: petnaest godina postojanja ATS-a

Dan akreditacije

Akreditaciono telo Srbije (ATS) organizuje svečani skup povodom obeležavanja značajnih jubileja: petnaest godina svog postojanja (osnovanog 1998. godine kao Jugoslovensko akreditaciono telo - JUAT), Međunarodnog dana akreditacije (9. jun), kao i Dana akr...

Održana obuka "EU Organic Farming"

Obaveštenja

U periodu od 8. do 10. maja 2013. godine održana je u Skoplju obuka pod nazivom "EU Organic Farming: Criteria for Accreditation by National Organisations" u organizaciji PTB projekta i Instituta za akreditaciju Republike Makedonije (IARM). Obuci su pris...

31. zasedanje Generalne skupštine EA

Međunarodne aktivnosti

Tokom 31. zasedanja Generalne skupštine Evropske organizacije za akreditaciju (EA GA), koja je održana u periodu od 29. do 30. maja u Parizu, Francuska, u organizaciji COFRAC-a doneto je 38 rezolucija od kojih su najznačajnije: - EA GA je ratifikova...

Jedanaesto izdanje elektronskog biltena ATS-a

Promocija

Pred vama je jedanaesto izdanje elektronskog biltena ATS-a. Tema ovog broja je: Svetska trgovinska organizacija i proces učlanjenja Republike Srbije. Svoje predloge o temama, o kojima biste želeli da čitate, pošaljite nam putem elektronske pošte na adresu:...

Ocena sprovedenog ocenjivanja ATS-PR09-O02

Promena dokumentacije

Poštovani klijenti, u cilju unapređenja rada timova za ocenjivanje Akreditacionog tela Srbije (ATS), povećanja efikasnosti njihovog rada i ujednačavanja stavova ocenjivača u postupcima ocenjivanja, ATS je započeo aktivnosti na prikupljanju informacija u vezi r...

JUSK međunarodna konvencija o kvalitetu - JUSK ICQ 2013

JUSK

Akreditaciono telo Srbije (ATS) i Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM) u okviru JUSK međunarodne konvencije o kvalitetu - JUSK ICQ 2013 - (www.jusk.org) organizuju petu Specijalnu konferenciju „Nacionalni sistem akreditacije - stanje i budući raz...

Nove akreditacije u mesecu aprilu 2013. godine

Aktuelnosti

Tokom aprila meseca 2013. godine Akreditaciono telo Srbije donelo je odluke o dodeli akreditacije za tri laboratorije za ispitivanje, jednu laboratoriju za etaloniranje, šest kontrolnih tela, jedno telo za sertifikaciju proizvoda, odnosno niz odluka o od...

20. maj – Svetski dan metrologije

Aktuelnosti

Svetski dan metrologije proslavlja se 20. maja kada je potpisana Metarska konvencija daleke 1875. godine. Kneževina Srbija je pristupila Metarskoj konvenciji 21. septembra 1879. godine. Pristupanjem Metarskoj konvenciji, Kneževina Srbija je preuzela obav...

DMDM primljena u članstvo EURACHEM

Aktuelnosti

Na sastanku Tehničkog komiteta EURAMET TC-MC, održanom od 4-8. februara 2013. godine u Braunšvajgu, Nemačka, u okviru plenarne sednice, u izlaganju predsedavajućeg EURACHEM (mreže organizacija širom Evrope sa ciljem uspostavljanja sistema za međunarodnu sl...

Novo izdanje međunarodnog standarda ISO/IEC 17065:2013

Aktuelnosti

SRPS ISO/IEC 17065:2013 Ocenjivanje usaglašenosti - Zahtevi za tela koja sertifikuju proizvode, procese i usluge   Novo izdanje međunarodnog standarda ISO/IEC 17065:2012 - Conformity assessment - Requirements for bodies certifying products, pro...

Novo izdanje međunarodnog standarda ISO/IEC 17024

Aktuelnosti

SRPS ISO/IEC 17024:2012 Ocenjivanje usaglašenosti - Opšti zahtevi za tela koja obavljaju sertifikaciju osoba   Novo izdanje međunarodnog standarda ISO/IEC 17024:2012 Conformity assessment - General requirements for bodies operating certification...

Održana 14. sednica Upravnog odbora

Aktuelnosti

U prostorijama Akreditacionog tela Srbije (ATS) je 9. aprila 2013. godine održana 14. sednica Upravnog odbora. Upravni odbor je doneo novu Odluku o visini troškova akreditacije koja će, nakon dobijanja saglasnosti od Vlade Republike Srbije, biti objavlje...

9. jun - Međunarodni dan akreditacije

Dan akreditacije

9. juna 2013. godine obeležava se Međunarodni dan akreditacije na globalnom nivou, kao datum koji su zajednički ustanovili Međunarodni akreditacioni forum (International Accreditation Forum - IAF) i Međunarodna organizacija za akreditaciju laboratorija...

Smernice za senzorska ispitivanja ATS-UP29

Promena dokumentacije

Obaveštavaju se tela za ocenjivanje usaglašenosti da je Akreditaciono telo Srbije (ATS) izdalo 26. marta 2013. godine novo uputstvo ATS-UP29 Smernice za primenu SRPS ISO/IEC 17025 pri ocenjivanju i akreditaciji laboratorija koje obavljaju senzorska ispitiva...

Održan 9. sastanak EA NNS komiteta

Međunarodne aktivnosti

9. sastanak Horizontalnog komiteta (EA NNS) Evropske organizacije za akreditaciju (EA) održan je  u periodu od 19. do 20. marta 2013. godine u Briselu, Belgija.   Sastanak je obuhvatio nekoliko glavnih tema koje se odnose na sledeće: -    harmon...

Nove akreditacije u mesecu martu 2013. godine

Aktuelnosti

Tokom marta meseca 2013. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) donelo je odluke o dodeli akreditacije za jednu laboratoriju za ispitivanje, četiri kontrolna tela i tri sertifikaciona tela za sertifikaciju proizvoda, odnosno niz odluka o održavanju akred...