Navigacija

Vesti

Nove akreditacije u maju 2017. godine

Aktuelnosti

Tokom maja meseca 2017. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) je donelo odluke o dodeli akreditacije, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnavljanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije, suspenziji akreditacij...

JAVNI POZIV ZA IMENOVANJE STALNIH TEHNIČKIH KOMITETA

Obaveštenja

Poštovani/a Akreditaciono telo Srbije (ATS) predstavlja jedan od segmenata sistema infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji, sprovođenjem svoje osnovne delatnosti odnosno ocenjivanjem kompetentnosti tela za ocenjivanje usaglašenosti (laboratorije za is...

MEĐUNARODNI DAN AKREDITACIJE - 9. JUN 2017. GODINE

Dan akreditacije

9. juna 2017. godine obeležava se Međunarodni dan akreditacije na globalnom nivou, kao datum koji su zajednički ustanovili Međunarodni forum za akreditaciju (International Accreditation Forum - IAF) i Međunarodna organizacija za akreditaciju laboratori...

Svetski dan metrologije 2017

Aktuelnosti

20. maj, Svetski dan metrologije, je dan kada se obeležava godišnjica potpisivanja Metarske konvencije iz 1875. godine. Ovaj sporazum obezbeđuje osnovu za koherentan sistem merenja širom sveta na kom počivaju naučna otkrića i inovacije, industrijska proiz...

Imenovan Savet za akreditaciju

Aktuelnosti

Na 7. sednici Upravnog odbora (UO) Akreditacionog tela Srbije (ATS) održanoj 10. aprila 2017. godine UO je imenovao nov Savet za akreditaciju, koji predstavlja stručno savetodavno telo ATS-a koje daje stručna mišljenja u pogledu razvoja sistema akreditaci...

Obaveštenje za TOU u vezi izmene pravila ATS-a

Promena dokumentacije

Tokom meseca februara 2017. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) je izmenilo dva dokumenta: Pravila za korišćenje simbola akreditacije, pozivanje na akreditaciju i pozivanje na status ATS-a kao potpisnika EA MLA , ILAC MRA i IAF MLA, ATS-PA04 (tehnička ...

Međunarodni dan akreditacije 2017

Dan akreditacije

9. juna 2017. godine obeležava se Međunarodni dan akreditacije na globalnom nivou, kao datum koji su zajednički ustanovili Međunarodni forum za akreditaciju (International Accreditation Forum - IAF) i Međunarodna organizacija za akreditaciju laboratori...

Nove akreditacije u martu 2017. godine

Aktuelnosti

Tokom marta meseca 2016. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) je donelo odluke o dodeli akreditacije, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnavljanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije, suspenziji akreditaci...

Objavljena je Uredba o izmeni Uredbe o znaku usaglašenosti

Obaveštenja

U „Službenom glasniku Repubike Srbije”, broj 23/2017 od 13. marta 2017. godine, objavljena je Uredba o izmeni Uredbe o načinu sprovođenja ocenjivanja usaglašenosti, sadržaju isprave o usaglašenosti, kao i obliku, izgledu i sadržaju znaka usaglašenosti, a i...

Nove akreditacije u januaru 2017. godine

Aktuelnosti

Tokom januara meseca 2017. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) je donelo odluke o dodeli akreditacije, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnavljanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije, suspenziji akredita...

Nove akreditacije u decembru 2016. godine

Aktuelnosti

Tokom decembra meseca 2016. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) je donelo odluke o dodeli akreditacije, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnavljanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije, suspenziji akredit...

Nove akreditacije u novembru 2016. godine

Aktuelnosti

Tokom novembra meseca 2016. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) je donelo odluke o dodeli akreditacije, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnavljanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije, suspenziji akredit...

ISS punopravni član CEN-a i CENELEC-a

Aktuelnosti

Institut za standardizaciju Srbije primljen je u punopravno članstvo evropskih organizacija za standardizaciju CEN i CENELEC čime se predstavnicima privrede i drugim zainteresovanim stranama, ravnopravno učešće u evropskoj standardizaciji i direktan...