Навигација

Одржана радионица регионалних акредитационих тела у Будимпешти

Међународне активности

У Будимпешти је 6. септембра 2018. године организована радионица регионалних акредитационих тела на иницијативу Миклоша Девеца (Miklós Devecz), генералног директора Националног акредитационог тела Мађарске (NAH), уз учешће четири акредитациона тела: NAH-а, које је било домаћин и модератор радионице, Акредитационог тела Србије (АТС), Хрватске акредитацијске агенције (HАА) и Националног акредитационог тела Албаније (DPA).

Састанку су присуствовали испред АТС-а: проф. др Ацо Јанићијевић, в.д. директора, Јасна Стојановић, заменик директора, мр Наталија Јовичић Зарић, помоћник директора за развој и квалитет, Никола Костић, руководилац одељења за акредитацију контролних и сертификационих тела и Александра Николић, виши организатор предмета акредитације.

Радионица је покренута од стране колега из мађарског акредитационог тела, са циљем да се размотре поједине теме у вези са новим издањима стандарда ISO/IEC 17025:2017 и ISO/IEC 17011:2017.

Координатор радионице био је Csaba Bodroghelyi, заменик генералног директора NАH-а.

Главни циљ радионице је да се истакну нови и промењени захтеви у новим издањима наведених стандарда, а како би се боље разумеле настале промене и разменила евентуална искуства и начин сагледавања, имплементације и оцењивања појединих захтева.

Радионица је осмишљена кроз кратке презентације кључних тема као основ за дискусију, са модераторима и комуникацију учесника током презентација, а презентоване су и одређене студије случаја и размењена су искуства.

Учесници радионице су се сложили са неопходношћу организовања сличних догађаја како би боље разумели и усагласили акредитациону праксу у вези питања која су покренута посебно током транзиционих периода у случају промене стандарда за акредитацију.


Учесници радионице