Navigacija

Održana radionica regionalnih akreditacionih tela u Budimpešti

Međunarodne aktivnosti

U Budimpešti je 6. septembra 2018. godine organizovana radionica regionalnih akreditacionih tela na inicijativu Mikloša Deveca (Miklós Devecz), generalnog direktora Nacionalnog akreditacionog tela Mađarske (NAH), uz učešće četiri akreditaciona tela: NAH-a, koje je bilo domaćin i moderator radionice, Akreditacionog tela Srbije (ATS), Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) i Nacionalnog akreditacionog tela Albanije (DPA).

Sastanku su prisustvovali ispred ATS-a: prof. dr Aco Janićijević, v.d. direktora, Jasna Stojanović, zamenik direktora, mr Natalija Jovičić Zarić, pomoćnik direktora za razvoj i kvalitet, Nikola Kostić, rukovodilac odeljenja za akreditaciju kontrolnih i sertifikacionih tela i Aleksandra Nikolić, viši organizator predmeta akreditacije.

Radionica je pokrenuta od strane kolega iz mađarskog akreditacionog tela, sa ciljem da se razmotre pojedine teme u vezi sa novim izdanjima standarda ISO/IEC 17025:2017 i ISO/IEC 17011:2017.

Koordinator radionice bio je Csaba Bodroghelyi, zamenik generalnog direktora NAH-a.

Glavni cilj radionice je da se istaknu novi i promenjeni zahtevi u novim izdanjima navedenih standarda, a kako bi se bolje razumele nastale promene i razmenila eventualna iskustva i način sagledavanja, implementacije i ocenjivanja pojedinih zahteva.

Radionica je osmišljena kroz kratke prezentacije ključnih tema kao osnov za diskusiju, sa moderatorima i komunikaciju učesnika tokom prezentacija, a prezentovane su i određene studije slučaja i razmenjena su iskustva.

Učesnici radionice su se složili sa neophodnošću organizovanja sličnih događaja kako bi bolje razumeli i usaglasili akreditacionu praksu u vezi pitanja koja su pokrenuta posebno tokom tranzicionih perioda u slučaju promene standarda za akreditaciju.


Učesnici radionice