Навигација

Извештај са ILAC-IAF састанка у Сингапуру 2018.

Међународне активности

 Од 22. октобра до 31. октобра 2018. године одржан је у Сингапуру, заједнички годишњи састанак Међународног форума за акредитацију (International Accreditation Forum, IAF) и Међународне организације за акредитацију лабораторија (International Laboratory Accreditation Cooperation, ILAC).

Током 32. заседања Генералне скупштине IAF-а (IAF General Assembly – IAF GA), која је одржана у поменутом периоду, донето је 32 резолуције од којих су најзначајније:

IAF Резолуција 2018-11 - Промене чланства – Генерална скупштина је одобрила је извештај секретара IAF-а о пријему нових чланова, који су потписали меморандум о разумевању са IAF-ом (IAF MoU), у периоду од годишњег састанка у 2017. години (према редоследу датума одобрења чланства):

• Национални институт за истраживање животне средине - National Institute of Environmental Research (NIER),

• Монголска агенција за стандардизацију и метрологију, Одељење за акредитацију - Agency for Standardization and Metrology, Accreditation Department (MNAS),

• Удружење сертификационих, контролних, испитних тела и тела за еталонирање - Association of Certification, Inspection, Testing and Calibration Bodies (CONFORMA),

• Међународна аутомобилска радна група - International Automotive Task Force (IATF) и

• Федерална служба за акредитацију - Federal Accreditation Service (RusAccreditation).

IAF Резолуција 2018-13 – Неакредитована сертификација  производа где је ТОУ акредитован за исти обим – на основу препоруке Техничког комитета Генерална скупштина је усвојила одлуку да акредитациона тела - чланице IAF-а морају да имају правно обавезујуће аранжмане са својим акредитованим ТОУ, која сертификују производе, којим се спречавају ТОУ да издају неакредитоване сертификате за сертификацију производа за обим за који су акредитована. Рок за примену наведеног је три године, почевши од 31. октобра 2018.

Поред тога, ТОУ која сертификују производе морају да изврше транзицију докумената сертификације тако што ће да укључе симбол акредитације и/или да се позову на статус акредитације ТОУ, укључујући и идентификацију АТ, а најкасније до 31. октобра 2020. године.

Напомена: Ако постоји изузетак од горе наведеног, ТОУ мора да оправда изузетак акредитационом телу (АТ) и ако га АТ прихвати, сертификација ће се и даље сматрати акредитованом.

IAF Резолуција 2018-14 - Прелазни период за ISO/IEC 20000-1:2018 - Генерална скупштина, на предлог Техничког комитета, одлучила је да је прелазни период за ревизију стандарда ISO/IEC 20000-1 Информационе технологије - Управљање услугама - Део 1: Захтеви система управљања услугама (Information technology – Service management -- Part 1: Service management system requirements), 3 године, почев од 30. септембра 2018. (датум почетка транзиционог периода).

Сви акредитовани сертификати према стандарду ISO/IEC 20000-1:2011 истичу или ће бити повучени најкасније до 29. септембра 2021. године (крај транзиционог периода).

У оквиру овог временског оквира транзиције:

• АТ морају да буду спремна да изврше транзициона оцењивања у вези преласка на ISO/IEC 20000-1:2018 у року од осам месеци од 30. септембра 2018. године (датум почетка транзиционог периода).

• ТОУ морају да заврше са АТ прелазак на ISO ISO/IEC 20000-1:2018 у року од 18 месеци од од 30. септембра 2018 (датум почетка транзиционог периода).

• ТОУ ће прекинути спровођење почетних и ресертификационих провера према ISO/IEC 20000-1:2011  након истека 18 месеци, почев од 30. септембра 2018. године (датум почетка транзиционог периода).

IAF Резолуција 2018-15 –Прелазни период за ISO 22000: 2018 - на основу препоруке Техничког комитета, Генерална скупштина је одлучила да је прелазни период за транзицију на  стандард ISO 22000: 2018 Системи менаџмента безбедношћу хране - Захтеви за било коју организацију у ланцу исхране (Food safety management systems -- Requirements for any organization in the food chain), три године, односно, до 29. јуна 2021. године.

Акредитовани сертификати издати по ISO 22000:2005 након датума објављивања ISO 22000:2018 морају да имају наведен као датум истека важења 29. јун 2021. године. Ова резолуција замењује IAF Резолуцију 2017-16.

IAF Резолуција 2018-16 - Усвајање ISO/IEC TS 17021-10: 2018 - Генерална скупштина, поступајући по препоруци Техничког комитета, донела је одлуку да усвоји стандард ISO/IEC TS 17021-10: 2018 Оцењивање усаглашености – Захтеви за тела која обављају проверу и сертификацију система менаџмента – Део 10: Захтеви за компетентност за проверавање и сертификацију система менаџмента безбедношћу и здрављем на раду (Conformity assessment -- Requirements for bodies providing audit and certification of management systems -- Part 10: Competence requirements for auditing and certification of occupational health and safety management systems) као нормативни документ.

IAF Резолуција 2018-17 - Датум преласка за ISO и IEC публикације - Генерална скупштина, поступајући по препоруци Техничког комитета, одлучила је да усвоји да датум почетка и завршетка свих будућих IAF транзиционих периода буде последњи дан у месецу објављивања, који је наведен у ISO и IEC стандарду.

IAF Резолуција 2018-19 - Нова регионална акредитациона група потписник IAF MLA споразума - Генерална скупштина је одобрила пријем Регионалне акредитационе групе AFRAC, Африка у IAF MLA споразум, у периоду од прошлог заседања Генералне скупштине 2017. године, за ниво 3 - главни обим: Сертификација система менаџмента - ISO/IEC 17021-1; Под-обим: Ниво 4: ISO/IEC 17021-3, ISO/IEC 17021-2; Под-обими: Ниво 5: ISO 9001 и ISO 14001.

IAF Резолуција 2018-20 - Регионалне акредитационе групе - проширење обима потписаног IAF MLA споразума - Генерална скупштина је констатовала проширење обима MLA споразума, у периоду од прошлог заседања Генералне скупштине 2017. године, за следеће IAF регионалне акредитационе групе чланица:

• AFRAC, Африка - Под-обим: Ниво 4: ISO/TS 22003; Под-обим: Ниво 5: ISO 22000

• ЕА, Европа - главни обим: валидација и верификација - ISO 14065; Под-обим: Ниво 4: ISO/TS 22003, ISO/IEC 27006, ISO 50003; Под-обими: Ниво 5: ISO 22000, ISO/IEC 27001, ISO 50001, ISO 13485, FAMI-QS сертификациона шема, IPC-PL-11-006

• IAAC, Америке - Под-обим: Ниво 4: ISO/TS 22003, ISO/IEC 27006; Под-обими: Ниво 5: ISO 22000, ISO/IEC 27001, ISO 13485

• PAC, Пацифик - главни oбим: сертификација особа - ISO/IEC 17024, главни обим: Валидација и верификација - ISO 14065; Под-обими: Ниво 4: ISO 50003; Под-Обим: Ниво 5: ISO 50001.

IAF Резолуција 2018-21 - Нови потписници IAF MLA споразума (акредитациона тела) - Генерална скупштина је констатовала пријем у IAF MLA споразум, у периоду од прошлог заседања Генералне скупштине 2017. године, следећих чланова IAF-а (акредитациона тела):

• BSCA Белорусија - главни обим : сертификација производа - ISO/IEC 17065; Главни обим: Сертификација менаџмент система - ISO/IEC 17021-1; Главни обим: Сертификација особа - ISO/IEC 17024; Под-обим: Ниво 4: ISO/TS 22003, ISO/IEC 17021-3, ISO/IEC 17021-2, ISO/IEC 27006, ISO 50003; Под-обим: Ниво 5: ISO 22000, ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001, ISO 13485, ISO 50001 (ЕА)

• DPA Албанија - Главни обим : Сертификација менаџмент система - ISO/IEC 17021-1; Под- обим : Ниво 4: ISO/TS 22003, ISO/IEC 17021-3, ISO/IEC 17021-2, ISO/IEC 27006, ISO 50003; Под- обим : Ниво 5: ISO 22000, ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001, ISO 13485, ISO 50001 (ЕА)

• ISMS-AC Јапан - Главни обим : Сертификација менаџмент система - ISO/IEC 17021-1; Под- обим : Ниво 4: ISO/IEC 27006; Под- обим : Ниво 5: ISO 27001 (PAC)

• MAURITAS Маурицијус - Главни обим : Сертификација менаџмент система - ISO/IEC 17021-1; Под-Област: Ниво 4: ISO/IEC 17021-3; Под-Област: Ниво 5: ISO 9001 (AFRAC)

• МNAS Монголија - главни обим: сертификација производа - ISO/IEC 17065; Главни обим: Сертификација менаџмент система - ISO/IEC 17021-1; Под- обим: Ниво 4: ISO/TS 22003, ISO/IEC 17021-3, ISO/IEC 17021-2; Под- обим : Ниво 5: ISO 22000, ISO 9001, ISO 14001 (PAC).

IAF Резолуција 2018-22 - Проширење обима IAF MLA (акредитациоа тела) - Генерална скупштина је констатовала проширење обима MLA споразума, у периоду од прошлог заседања Генералне скупштине 2017. године, следећих чланова IAF-а (акредитациона тела):

• АА Аустрија, ACCREDIA Италија, BELAC Белгија, CAI Чешка, COFRAC Француска, DAkkS Немачка, DANAK Данска, ЕА-BAS Бугарска, ENAC Шпанија,ESYD Грчка, FINAS Финска, IPAC Португалија, NA Норвешка, NAH Мађарска, PCA Пољска, RENAR Румунија, RvA Холандија, SA Словениjа, SNAS Словачка, SWEDAC Шведска, UKAS Велика Британија (ЕА); HKAS Хонг Конг, Кина, JAB Јапан, ЕМА Мексико , SLAB Шри Ланка , TAF Кинески Таjпеј , ANSI Сједињене Америчке Државе (PAC) – Главни обим: Валидација и Верификација - ISO 14065

• АА Аустрија, ACCREDIA Италија, АТS Србија, BELAC Белгија, CAI Чешка Република, COFRAC Француска, DAkkS Немачка, DANAK Данска, ЕА-BAS Бугарска, ENAC Шпанија, ESYD Грчка, FINAS Финска, INAB Ирска, IPAC Португал, NA Норвешка, NAAU Украјина, NAH Мађарска, PCA Пољска, RENAR Румунија, RvA Холандија, SA Словенија, SAS Швајцарска, SNAS Словачка, SWEDAC Шведска, TURKAK Турска, UKAS Велика Британија (ЕА); ANAB Сједињене Америчке државе, ОNAC Колумбија, OUA Уругвај, SAE Еквадор (IAAC); IAS Сједињене Америчке Државе, NCA Казахстан (PAC) - Под-обим:Ниво 4: ISO / TS 22003; Под- обим: Ниво 5: ISO 22000

• АА Аустрија, ACCREDIA Италија, АТS Србија, CAI Чешка Република, COFRAC Француска, DAkkS Немачка, EA-BAS Бугарска, ENAC Шпанија, ESYD Грчка,FINAS Финска, INAB Ирска, IPAC Португал, NA Норвешка, NAAU Украјина, NAH Мађарска, OLAS Луксембург,  PCA Пољска, RENAR Румунија, RvA Холандија,SAS Швајцарска, SNAS Словачка, SWEDAC Шведска, TURKAK Турска, UKAS Велика Британија (ЕА); ANAB Сједињене Америчке Државе, ONAC Колумбија (IAAC); IAS Сједињене Америчке Државе, JAS-АNZ Аустралија и Нови Зеланд (PAC) - Под-Обим: Ниво 4: ISO/IEC 27006; Под-Обим: Ниво 5: ISO / IEC 27001

• АА Аустрија, ACCREDIA Италија, АТS Србија, BELAC Белгија, CAI Чешка Република, COFRAC Француска, DAkkS Немачка, DANAK Данска, ENAC Шпанија,ESYD Грчка, FINAS Финска, INAB Ирска, NA Норвешка, NAAUУкрајина, NAHМађарска, OLAS Луксембург, PCA Пољска, RENAR Румунија, Rva Холандија, SA Словенија, SAS Швајцарска, SNAS Словачка, SWEDAC Шведска, TURKAK Турска, UKAS Велика Британија (ЕА); ANAB Сједињене Америчке Државе, ЕМА Мексико, ONAC Колумбија (IAAC) - Под-обим:Ниво 5:ISO 13485

• АА Аустрија, ACCREDIA  Италија, CAI Чешка, COFRAC  Француска, DAkkS Немачка, DANAK  Данска, ENAC  Шпанија, ESYD  Грчка, ФИНАС Финска, INAB Ирска, IPAC Португалија, NA Норвешка, NAAU Украјина, NAH Мађарска, PCA Пољска,RENAR  Румунија, Rva Холандија, SA Словенија, SAS  Швајцарска, SNAS Словачка, SWEDAC Шведска, UKAS Велика Британија (ЕА); EMA Мексико, HKAS Хонг Конг, Кина, IAS Сједињене Америчке Државе, JAB Јапан, NABCB Индија,NSC Тајланд, SAC Сингапур, TAF Кинески Тајпеј (PAK) - Под-Обим: Ниво 4: ISO 50003; Под-Обим: Ниво 5: ISO 50001

• ANSI Сједињене Америчке Државе, IAS Сједињене Америчке Државе,  JAS-ANZ Аустралија и Нови Зеланд, KAB Република Кореја, KAN Индонезија, INCA Казахстан, TAF Кинески Тајпеј – Главни обим: сертификација особа - ISO / IEC 17024 (PAC)

• ACCREDIA Италија, RvA Холандија - Под- обим : Ниво 5: FAMI-QS сертификациона шема (ЕА)

• NCA Казахстан - Под- обим : Ниво 4: ISO / IEC 17021-2; Под- обим : Ниво 5:

ISO 14001 (PAC)

• ACCREDIA Италија - Под- обим : Ниво 5: IPC-PL-11-006 (ЕА).

IAF Резолуција 2018-23 – Проширење IAF MLA споразума - под-обим ICAO CORSIA шема – IAF Генерална скупштина, на основу препоруке Извршног комитета, потврдила је проширење IAF MLA споразума у оквиру главног обима валидација и верификација – ISO 14065 за под – обим  нивоа 4 следећа документа: ICAO CORSIA Version 1 with ICAO CORSIA Environmental Technical Manual – Volume IV, ISO 14064-3:2006, ISO 14066:2011  и за под-обим нивоа 5: ICAO CORSIA SARPs – Annex 16 Volume IV, у складу са процедуром IAF PL3 Policies and Procedures for the Expansion of the Scope of the IAF MLA.

а. Основа за проширење овог под-обима је признање ICAO CORSIA шеме као  јавног (укључујући и регулаторног) нормативног документа.

б. Констатовано је да су основе ICAO CORSIA шеме стандарди ISO/IEC 17011, ISO 14065: 2013, ISO 14064-3: 2006 и ISO 14066: 2011.

ц. За пружање акредитације телима за верификацију ICAO CORSIA шеме, акредитациона тела морају применити стандард ISO 14065: 2013, као и пратеће ICAO CORSIA стандарде: SARPs – Annex 16 Volume IV и Environmental Technical Manual – Volume IV.

д. У циљу хармонизованог приступа акредитацији акредитациона тела морају да оцењују и примењују захтеве дате у обавезујућим документима IAF MD6 и IAF MD14.

е. Основа за проширење активности акредитационих тела на под-обим ICAO CORSIA шему је обука најмање једног оцењивача АТ за област верификације у вези захтева ICAO CORSIA шеме од стране ICAO CORSIA компетентног тренера. Детаљно (у дубину) проучавање докумената ICAO CORSIA шеме је неопходно за сваког оцењивача АТ за област верификације, који оцењује ICAO CORSIA шему.

IAF Резолуција 2018-24 - Разјашњење појма "датум примене" или “датум почетка примене"- Генерална скупштина, на основу препоруке Извршног комитета, усвојила је следећу дефиницију: "датум примене" / "датум почетка примене": Датум по којем захтеви/критеријуми у документу постају обавезни за примену.

IAF Резолуција 2018-28 Избор IAF директора – Генерална скупштина је честитала следећим директорима на њиховом избору за чланове Одбора IAF-а на трогодишњем мандату, који се завршава на састанку Генералне скупштине 2021. године:

 • Г- дин  Xiao Jianhua (CNAS) изабран је за председавајућег IAF-а за други и последњи трогодишњи мандат;
 • Г-дин Emanuele Riva (ACCREDIA) изабран за потпредседника IAF -а за други и последњи трогодишњи мандат;
 • Г-ђа Sheronda Jeffries (TIA) изабрана за директора који представља чланове Удружења корисника и индустрије за други и последњи трогодишњи мандат.

Напомена:

 1. Господин Vu Xuan Thuy (BOA) завршиће свој други и последњи мандат као директор који заступа економије са ниским и средњим приходима на састанку Генералне скупштине 2019. године.

IAF Резолуција 2018-29 Избор председника комитета - Генерална скупштина честитала је следећим члановима изабраним за председнике IAF комитета на мандату у трајању од три године до састанка Генералне скупштине 2021. године:

 • Г-ђа Sheronda Jeffries (TIA) изабрана за председницу UAC комитета (User Advisory Committee) за други и последњи трогодишњи мандат.
 • Г- дин  Norman Brunner (AA) изабран за председника MLA комитета (MLA Committee) за други и последњи трогодишњи мандат.
 • Г-ђа Andrea Barroso Melo Monteiro de Queiroz (CGCRE), изабрана за председницу DSC комитета (Development Support Committee) за други и последњи трогодишњи мандат.
 • Г- дин Steve Keeling (JAS-ANZ), изабран за председника TC комитета (Technical Committee) за почетни трогодишњи мандат.
 • Г- дин Brahim Houla (GAC), изабран за председника CMC комитета (Communications and Marketing Committee) за почетни трогодишњи мандат.

Напомена:

 1. Директор који заступа чланове Users and Industry Association Members аутоматски је и председник User Advisory Committee (UAC) према IAF PL5.
 2.  Г- дин Vu Xuan Thuy (BOA) завршиће свој други и последњи мандат као ко-председник Accreditation Body Information Exchange Group (ABIENG) на састанку Генералне скупштине 2019. године.
 3. Директор који заступа економије са ниским и средњим приходима аутоматски је ко-председник Accreditation Body Information Exchange Group (ABIENG) према IAF PL5.

IAF Резолуција 2018-31 - Одлазећи директори, председници и чланови FOC комитета - Генерална скупштина изразила је захвалност Ekanit Romyanon-у (председнику Техничког комитета), Јon Murthy-ју (председнику Комитета за комуникације и маркетинг), Jan van Der Poel-у (члану FOC (Финансијско-надзорни комитет) за акредитациона тела, председнику FOC-а), Eric-у Jansssens-у (члану FOC комитета - удружења), Shinjiro Fujmimaki (члану FOC комитета за акредитациона тела) и Randy Dougherty-ју (IAF благајнику, DMC председнику) на њиховој посвећеној служби IAF -у.

Током 22. заседања Генералне скупштине ILAC-а (ILAC General Assembly – ILAC GA) донета је 25 резолуција од којих су најзначајније:

ILAC Резолуција GA 22.02

Генерална скупштина је потврдила резултате електронског гласања да се следеће организације прихвате као придружени чланови (Associates):

- Акредитациони центар Азербејџана - Azerbaijan Accreditation Centre (AZAK), Азербејџан

- Доминиканска акредитациона агенција - Dominican Accreditation Agency (ODAC), Доминиканска Република

-  Accreditation Global Laboratory Accreditation Board (GLAB), Индија

- Литвански национални акредитациони биро - Lithuanian National Accreditation Bureau (LA), Литванија

- Нигеријска национална служба за акредитацију -  Nigeria National Accreditation Service (NiNAS), Нигерија.

ILAC Резолуција GA 22.03

Генерална скупштина је констатовала исход електронског гласања Савета за МRА споразум (ILAC Arrangement Council) да прихвати ре-евалуацију и да поново успостави статус потписника ILAC MRA споразума за испитивање (ISO/IEC 17025) и проширење за еалонирање (ISO/IEC 17025) за следећу организацију:

- Киргиски центар за акредитацију (KCA), Киргиска Република.

ILAC Резолуција GA 22.04

Генерална скупштина скупштина је констатовала исход електронског гласања Савета за МRА споразум (ILAC Arrangement Council) да прихвати евалуацију и признање ILAC MRA споразума за следећа регионална тела:

- AFRAC, Африка, Јужноафричка Република, за признање AFRAC MRA споразума за акредитацију еталонирања (ISO/IEC 17025), испитивања (ISO/IEC 17025), медицинског испитивања (ISO 15189) и контролисања (ISO/IEC 17020).

ILAC Резолуција GA 22.05

Генерална скупштина је констатовала одлуке Савета за МRА споразум (ILAC Arrangement Council), да прихвати евалуацију и проширење за признавање ILAC MRA споразума за следећа регионална тела, напомињући међутим да ова одлука неће бити имплементирана док друго регионално тело не буде прихваћено за овај обим у оквиру MRA споразума:

- ЕА, проширење за провајдере за испитивање оспособљености (ISO/IEC 17043).

ILAC Резолуција GA 22.06

Генерална скупштина поздравља следеће нове потписнике ILAC MRA споразума за наведене врсте акредитације:

- Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit (DPA), Albania, проширење за контролисање (ISO/IEC 17020),

-  Белоруски државни центар за акредитацију (BSCA), Република Белорусија, испитивање (ISO/IEC 17025) и еталонирање (ISO/IEC 17025),

- Акредитационо тело Салвадора (OSA), Салвадор, проширење за контролисање (ISO/IEC 17020),

- Киргиски центар за Акредитацију (KCA), Киргиска Република, проширење за еталонирање (ISO/IEC 17025),

-  Литвански национални биро за акредитацију (LA), Литванија, еталонирање (ISO/IEC 17025), испитивање (ISO/IEC 17025), медицинско испитивање (ISO 15189) и контролисање (ISO/IEC 17020),

-  Служба за акредитацију у Маурицијусу (MAURITAS), Маурицијус, испитивање (ISO/IEC 17025) и еталонирање (ISO/IEC 17025)

-  Национална канцеларија за акредитацију (ONA), Никарагва, проширење за еталонирање (ISO/IEC 17025),

- GCC Центар за акредитацију (GAC), Саудијска Арабија, проширење за еталонирање (ISO/IEC 17025) и контролисање (ISO/IEC 17020),

- Швајцарска служба за акредитацију (SAS), Швајцарска, проширење за контролисање (ISO/IEC 17020) и

- Perry Johnson лабораторија за акредитацију, Inc (PJLA), САД, проширење за контролисање (ISO/IEC 17020).

ILAC Резолуција GA 22.07

Генерална скупштина потврђује одлуку Извршног одбора да прихвати следеће организације као чланице - посматраче:

- Systéme Ouest Africain d'Accréditation (SOAC), Обала Слоноваче,

- Државно предузеће – Узбекистански центар за акредитацију тела за оцењивање усаглашености (Se-UzbekAccreditation), Узбекистан.

ILAC Резолуција GA 22.08

Генерална скупштина усваја одлуку Извршног одбора, преузету 24. октобра 2018, да прекине чланство следећих организација због неплаћања чланарина (Bylaw 5.7 (b)):

- Монголска национална комора за трговину и индустрију (MNCCI), Монголија (чланица - посматрач)

- PPD, Јужноафричка република (чланица - посматрач).

ILAC Резолуција GA 22.16

Генерална скупштина је усвајила предлог Извршног одбора да ILAC не би требало да развија секторска документа/смернице/упутства нивоа 4 и 5, осим ако не добије конкретан предлог од контакт-партнера или међународних стејкхолдера. Ово ће бити забележено у релевантним документима ILAC-а R-серије.

ILAC Резолуција GA 22.17

Генерална скупштина, имајући у виду разноврсност и техничку природу примљених коментара, као резултат 60-дневног периода коментарисања и одлуку Извршног одбора у вези са развојем секторских докумената/смерница/упутстава, усвојила је препоруку Извршног одбора да развој упутства ILAC GXX:XX/201X – Смернице за акредитацију тела која спроводе тестирање без разарања, буде прекинуто.

ILAC Резолуција GA 22.18 & Додатак А

Генерална скупштина потврђује резултате електронског гласања, како је наведено у Додатку А, извршене од стране ILAC-а, у периоду од 21. Генералне скупштине ILAC-а из 2017. године:

IAF/ILAC A3:01/2018, IAF/ILAC A2:01/2018, IAF/ILAC A1:01/2018, IAF/ILAC A6:01/2018, ILAC R1: 03/2018, ILAC G28: 07/2018 и ILAC G26: XX/2018.

ILAC Резолуција GA 22.19

Генерална скупштина је одлучила да ће стандард примењив на биобанке, у сврху акредитације бити ISO 20387 Биобанкинг – Општи захтеви за биобанкинг (Biobanking – General requirements for biobanking), који ће се користити као самостални стандард.

ILAC Резолуција GA 22.20

Генерална скупштина усваја предлог Савета за МRА споразум да ће обавеза пуноправних чланова да учествују у ILAC гласању бити 75% на снази од 2019. године.

ILAC Резолуција GA 22.21

Генерална скупштина констатује избор господина Jeff-а Gust-а (NCSLI) као председавајућег и др Alvaro-а Ribeiro-а (Eurolab) као заменика председавајућег Лабораторијског комитета за период од две године.

ILAC Резолуција GA 22.23

Генерална скупштина усваја избор следећих чланова Извршног одбора ILAC-а на две године:

Председавајућа (ILAC Chair)                                   г-ђа Etty Feller

Заменица преседавајуће (ILAC Vice-chair)            г-ђа Maribel López Martínez

Arrangement Committee (ARC)                                г-ђа Dana Leaman

Accreditation Committee (AIC)                                 г-дин Erik Oehlenschlaeger

Inspection Committee (IC)                                        г-дин Arne Lund

Marketing & Communications Committee (MCC)    г-дин Jon Murthy

Joint Development Support Committee (JDSC)        г-ђа Sharonmae Shirley

Arrangement Management Committee (AMC)          г-ђа Jennifer Evans

Laboratory Committee(LC)                                        г-дин Jeff Gust.

ILAC Резолуција ГС 22.24

Генерална скупштина изражава захвалност г-ђи Merih Malmqvist Nilsson, као досадашњој председавајућој ILAC-а, г-ђи Liliane-и Somma као потпредседници JDSC комитетa (Joint Developing Support Committee) и г-дину Steve-у Sidney-у као председнику LC комитета (Laboratory Committee) за њихов изванредан допринос ILAC-у.

Током 18. заседања Заједничке генералне скупштине IAF-ILAC донете су 4 заједничке резолуције:

ЈГА сингапурска Резолуција 1 – Светска банка – IAF-ILAC MoU

Заједничка Генерална скупштина констатовала је потписивање троструког Меморандума о разумевању (MoU) између Светске банке, IAF-а и ILAC-а.

ЈГА сингапурска Резолуција 2 – IHAF-IAF-ILAC MoU

Заједничка Генерална скупштина констатовала је потписивање троструког Меморандума о разумевању (MoU) између Међународног Халал Акредитационог Форума (IHAF), IAF-а and ILAC-а.

ЈГА сингапурска Резолуција 3 – Извештаји од стране екстерних организација

Заједничка генерална скупштина је са захвалношћу прихватила презентације и извјештаје следећих организација:

- Међународне елекротехничке комисије (IEC),

- Међународне организације за стандардизацију (ISO) и ISO/CASCO комитета,

- Међународне организације за законску метрологију (OIML),

- Организације Уједињених Нација за развој (UNIDO),

- Међународне уније за телекомуникације (ITU),

- Светске трговинске организације (WTO),

- Светске банке.

ЈГА сингапурска Резолуција 4 – Извештаји од стране регионалних група IAF-а и ILAC-а Заједничка Генерална скупштина је са захвалношћу прихватила извештаје од стране AFRAC-а, APLAC-а, ARAC-а, EA, IAAC-а, PAC-а и SADCA-е.

Састанцима су испред Акредитационог тела Србије (АТС) присуствовали проф. др Ацо Јанићијевић, в.д. директора АТС-а и Јасна Стојановић, заменик директора.

Текст IAF резолуције можете погледати на линку.

Текстове ILAC резолуција усвојених претходних година можете погледати на линку.


Sheronda Jeffries, Јасна Стојановић и проф. др Ацо Јанићијевић


Теодор Шутаров, директор ИАРМ, Жељко Медак, директор БАТА, Јасна Стојановић и проф.др Ацо Јанићијевић, в.д. директора АТС