Навигација

​​​​​​​Стопа транзиције на нове верзије стандарда ISO 9001 и ISO 14001 износи 93% код чланова IAF-a

Обавештења

До краја септембра 2018. године, подаци прикупљени од акредитационих тела чланова IAF-а и њихових акредитованих сертификационих тела дали су стопу транзиције од 93% према новим верзијама стандарда система менаџмента квалитетом ISO 9001 и управљања животном средином ISO 14001 из 2015. године.

Иако свака организација сертификована по претходној верзији ова два стандарда више нема важећи сертификат, IAF дозвољава враћање сертификата у року од шест месеци од 15. септембра 2018. године, под условом да су поштовани сви одговарајући захтеви и поступци. Ово укључује процес транзиције који је покренут пре 15. септембра 2018. године. Погледајте иформацију АТС-а од 16.04.2018. године на следећем линку https://www.ats.rs/sr/strane/informacije-za-sertifikaciona-tela-za-sertifikaciju-sistema-menadzmenta .

IAF очекује да ће стопа транзиције после тог рока још порасти са 93%.

Ово је први пут да IAF прикупља овакве податке и пружа одличну прилику за IAF и његове чланове да прате будуће транзиције. Са базом највеће икад транзиције сертификованих клијената на ревидиране верзије ISO стандарда и других секторски-специфичних сертификата система менаџмента, ове информације ће бити непроцењиве за ток прогреса будућих транзиција.

IAF ће убудуће радити на преиспитивању ових транзиција, осигуравајући будуће ефикасније и ефективније транзиције за сертификоване клијенте, сертификациона тела и акредитациона тела.