Navigacija

​​​​​​​Stopa tranzicije na nove verzije standarda ISO 9001 i ISO 14001 iznosi 93% kod članova IAF-a

Obaveštenja

Do kraja septembra 2018. godine, podaci prikupljeni od akreditacionih tela članova IAF-a i njihovih akreditovanih sertifikacionih tela dali su stopu tranzicije od 93% prema novim verzijama standarda sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001 i upravljanja životnom sredinom ISO 14001 iz 2015. godine.

Iako svaka organizacija sertifikovana po prethodnoj verziji ova dva standarda više nema važeći sertifikat, IAF dozvoljava vraćanje sertifikata u roku od šest meseci od 15. septembra 2018. godine, pod uslovom da su poštovani svi odgovarajući zahtevi i postupci. Ovo uključuje proces tranzicije koji je pokrenut pre 15. septembra 2018. godine. Pogledajte iformaciju ATS-a od 16.04.2018. godine na sledećem linku https://www.ats.rs/sr/strane/informacije-za-sertifikaciona-tela-za-sertifikaciju-sistema-menadzmenta .

IAF očekuje da će stopa tranzicije posle tog roka još porasti sa 93%.

Ovo je prvi put da IAF prikuplja ovakve podatke i pruža odličnu priliku za IAF i njegove članove da prate buduće tranzicije. Sa bazom najveće ikad tranzicije sertifikovanih klijenata na revidirane verzije ISO standarda i drugih sektorski-specifičnih sertifikata sistema menadžmenta, ove informacije će biti neprocenjive za tok progresa budućih tranzicija.

IAF će ubuduće raditi na preispitivanju ovih tranzicija, osiguravajući buduće efikasnije i efektivnije tranzicije za sertifikovane klijente, sertifikaciona tela i akreditaciona tela.