Навигација

Одржан 36.састанак ЕА комитета за контролна тела у Варшави

Међународне активности

У периоду од 11. до 14. септембра 2018. године у Пољској (Варшава) одржани су састанци EA IC и EA CC  комитета. 36. састанак  EA IC комитета одржан је 13. и 14. 09.2018. године. На састанку је учествовало 49 представника националних акредитационих тела као и представници заинтересованих страна (ЕУРОЛАБ).

Фокус састанка базирао се на следећим темама:

1. Примена ISO/IEC 17020 и став чланова EA IC  везано за његову примену: упућен је захтев за  ревизију ILAC-P15:07/2016 Упутство за примену стандарда ISO/IEC 17020:2012  у акредитацији контролних тела.

2. Техничка мрежа за контролисање у области возила: као што је препоручено од стране техничке мреже, IC је одредио подгрупу техничке мреже. За вођу нове EAIC/CITA TFG изабран је  је Javier Barroso, представник ENAC-а (Акредитационо тело Шпаније). Он је присутне известио о темама презентованим на састанку TFG (task force group) одржаног у јуну 2018. године.Следљивост мерења, независност, компетентност тимова aкредитационих тела за оцењивање, несигурност периодичног техничког прегледа, независност центара за периодичне техничке прегледе, биле су кључне теме састанка ове групе одржаног у јуну. На овом састанку предложена је, такође, ревизија докумената ЕА-5/02 ЕА-смернице за примену ISO/IEC 17020 на периодично контролисање исправности моторних и прикључних возила у виду додавања захтева из документа ILAC G-27 везаних за мерења која се спроводе у оквиру процеса контролисања. Чланови EA IC  су такође информисани да ће ТУРКАК (Акредитационо тело Турске) предложити свог члана за учешће у овој групи.

3. Неформална водећа група за ETV (Environmental Technology Verification). Извештај о раду ове групе дао је Pierre Henry из Eвропске Kомисије.

Током састанка презентован је  извештај Eвропске железничке агенције (ЕРА), напредак везано за имплементацију ЕА стратегије 2025, као и активности на нивоу ILAC-а. 

Други дан одржана је радионица. Чланови IC били су подељени 6 група које су унутар себе разматрале и на крају презентовале своје одговаре у оквиру следећих тема:

- Питање испитивања у оквиру контролисања као и захтеви клијената за комплетном услугом која подразумева и друге услуге осим контролисања,

- Међусобни утицај примене стандарда ISO/IEC 17025 и ISO/IEC 17020,

- Оцена ризика повезана са комбинованим активностима које може пружати матична организација чије је контролно тело део, а који су повезани са предметом контролисања.

Следећи састанак EA IC биће одржан 12. марта 2019. године у Ослу. Комитету су испред АТС-а присуствовали Иван Гагић и Јована Јовановић.