Навигација

Нове акредитације у септембру 2018. године

Актуелности

Током септембра 2018. године Акредитационо тело Србије (АТС) је донело одлуке о додели акредитације, односно низ одлука о одржавању акредитације, обнављању акредитације, проширењу обима акредитације, смањењу обима акредитације, укидању суспензије акредитације итд.

 

Акредитација је додељена следећeм ТОУ:

Контролно тело:

1. TROSADOR ДОО Београд, Милована Нићифоровића 1, Београд

акредитациони број: 06-198, тип Ц

Све детаљне информације о акредитованим организацијама се могу погледати у Регистру акредитованих тела за оцењивање усаглашености.