Навигација

Комитет за сертификацију ЕА састао се у Варшави (Пољска)

Међународне активности

Домаћин 36. састанка ЕА комитета за сертификацију (ЕА СС) био је PCA, Пољско национално акредитационо тело .

 

 

Са 62 учесника, укључујући представнике заинтересованих страна ЕА, као што су CEOC International, EFAC (Европска федерација удружења сертификационих тела), EWF (Европска федерација за заваривање, спајање и сечење), IIOC (Међународна организација за сертификацију), IQNet (Интернационална мрежа сертификације) и PEFC (Програм за потврђивање шема за сертификацију шума),  дискусије су предводили председавајући ЕА CC комитета, Кевин Белсон из UKAS-а и заменик председавајућег ЕА СС комитета, Варпу Рантанен из FINAS-а, Финска, на следеће теме:

• Радна група за IKТ и безбедност података: СС комитет је потврдио оснивање нове радне групе са задатком да допринесе развоју конзистентне акредитације субјеката који испоручују сертификате у области информационих и комуникационих технологија и података. Препознато је да се ова област налази под великим променама, између осталог применом GDPR-а, директиве о електронској приватности и Закона о сајбер безбедности (cyber-security act). Ускоро ће бити објављен позив за номинације за именовање конвенора и чланова радне групе.

• Концепт "Један глас": заснован на ЕА стратегији 2025. „Од доброг до одличног“, на СС комитету се континуирано дискутује о том питању, нарочито када се разматрају теме и документи везани за IAF. Да би се добио најбољи допринос на нивоу IAF-а, координација треба да се побољша, и то је подржано од стране заинтересованих страна СС комитета. Припрема међународних дискусија на нивоу ЕА треба да има за циљ подизање свести о питањима чланова СС комитета и достизање консензуса о ставовима ЕА како би се они представили у IAF-у где год је то релевантно. Као практичан алат за побољшање приступа "Један глас" комитет се сложио да отвори форум на новом ЕА интранету. Он ће понудити отворену on-line собу за чланове СС комитета како би делили искуства током свакодневних активности.

• Састанци IAF-а у Сингапуру: посебна пажња је посвећена програму годишњег састанка IAF-а у октобру у Сингапуру. Циљ је био да се обезбеди што је могуће већа присутност ЕА, пошто се многа кључна питања још увек разматрају.

• Исход радионица: Радионице на CC комитетима су веома битне и заузимају значајно време током састанака СС комитета, а посвећене су групној расправи о темама које су идентификовали сами чланови СС комитета. Оне подстичу размену искустава у циљу проналаска заједничког разумевања и заједничких ставова о одређеним темама. Чланови СС комитета су се сложили да додатно искористе резултате радионице, тако што ће резултате до којих су дошли консензусом укључити у CC FAQs (најчешће постављана питања - http://www.european-accreditation.org/faq).

• Нацрт документа ЕА-3/ХХ политике заштићеног означавања порекла (PDO), заштићеног географског порекла (PGI) и гарантованог традиционалног специјалитета (TSG): будућа ЕА публикација има за циљ да дефинише политику акредитационих тела приликом акредитације сертификационих тела за сертификацију PDO/PGI/TSG. Нацрт је израђен од стране СС радне групе за храну и сада је спреман за прослеђивање члановима ЕА на коментарисање.

• Нови стандард ISO 22000 Управљање безбедношћу хране: постоји забринутост због преласка на нову верзију стандарда, а чланице СС комитета су се сложиле да покрену питање са IAF-ом у Сингапуру како би се одредио заједнички приступ. Недостатак специфичних правила транзиције реално би угрозила хармонизацију у примени стандарда. Поред тога, ЕА размишља о оснивању тренинг радионице о новом стандарду за оцењиваче националних акредитационих тела.

• EU ETS мрежа: ревизија ЕА-6/03 М: 2018 - ЕА Документ за признавање верификатора у складу са EU ETS директивом се приближава завршетку. Коментари ЕА су преиспитани од стране групе EU ETS мреже и отклоњени. Ревидирани нацрт документа ЕА-6/03 би ускоро требало да буде достављен на гласање ЕА.

• Развој новог стандарда ISO/IEC DIS 17029 Oцењивање усаглашености - Општи принципи и услови за тела за валидацију и верификацију: рад на изради су водили ЕА СС представници и обавештени смо о добром напретку. Овај будући стандард би требао да буде под нивом 3 ЕА и IAF МLA споразума и садржаће опште захтеве за ТОУ (тела за оцењивање усаглашености) које укључују активности оцењивања усаглашености на нивоу 2.

Овај састанак је, такође, био прилика да се представи нови заменик председавајућег СС комитета из ЕSYD-а Georges Kallergis, што је урађено на крају састанка, као наследник госпође Varpu Rantanen. Са овом променом, именован је нови вођа Панела за преиспитивање, г. Salih Yuksel (TURKAK - Турска) како би заменио г. Kallegiris-a. Председавајући СС комитета је позвао чланове НАТ-а и стејкхолдере да номинују кандидате за придруживање и обнављање чланства у Панелу. Панел за преиспитивање је главно тело СС комитета где се питања која су поднешена од стране чланова дискутују и одговори припремају пре расправе на састанку. Размена пракси о питањима која су покренули чланови показао се као вредан алат за хармонизацију и начин развијања концепта „Један глас”. Припремом одговора на постављена питања на CC FAQs, Панел игра главну улогу у операцијама СС комитета. 

Следећи састанак СС комитета биће одржан 13. и 14. марта 2019. у Ослу (Норвешка). Састанку су испред АТС-а присуствовали Иван Гагић и Јована Јовановић.

https://european-accreditation.org/the-certification-committee-met-in-warsaw-poland-on-11-12-september-2018/